Thư viện ảnh xưa
05-09-1907 | Nguyễn Vĩnh San đăng quang, lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Duy Tân

Ngày 5 tháng 9 năm 1907 (28-7 Đinh Mùi)
Nguyễn Vĩnh San đăng quang, lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Duy Tân

Huế. Chân dung Hoàng đế Duy Tân trong triều phục. Bưu ảnh Dieulefils HN, số 1011

Hoàng đế Thành Thái bị Pháp ép thoái vị nhưng lại được chọn người kế vị. Nguyễn Vĩnh San (1900-1945) là con thứ 5 của Thành Thái được chọn để lên ngôi hoàng đế lúc vừa tròn 7 tuổi, lấy niên hiệu là Duy Tân. Chính sử triều Nguyễn cho biết, Toàn quyền Đông Dương Paul Beau là người thực hiện lệnh của Chính phủ Pháp buộc Thành Thái phải thoái vị đã giao cho Khâm sứ Levêque bàn bạc cùng các đại thần chọn người. Nhưng, một trong các vị đại thần được hỏi là Trương Như Cương đã đưa ra ý kiến “biết con không ai bằng cha” nên đề nghị Toàn quyền đưa các hoàng tử vào để Thành Thái quyết định. Ngày Bính Thìn (4-9), Vĩnh San nhận chiếu lên ngôi, ngày Đinh Tỵ (5-9) nhận bảo tỷ và làm lễ lên ngôi. Lễ đăng quang được tổ chức tại Điện Thái Hòa.

Sau khi lên ngôi, Duy Tân ban dụ chọn các phụ chính đại thần gồm Miên Lịch, Trương Như Cương, Lê Trinh, Huỳnh Côn, Tôn Thất Hân và Nguyễn Hữu Bài, lập Phủ Phụ chính để giúp tân hoàng đế trị vì khi còn nhỏ tuổi.

Hoàng đế Duy Tân tại vị được 9 năm thì bị phế truất sau khi tham gia cuộc nổi dậy vẫn được gọi là “Khởi nghĩa Duy Tân” và bị Pháp bắt đi đầy (6-5-1916). Thời gian cuối đời ông tham gia vào lực lượng kháng chiến của Pháp chống phát xít và có ý định trở về nước, hoạt động chính trường nhưng rồi thiệt mạng trong một tai nạn máy bay khi nước VN đã giành được độc lập.

Tài liệu tham khảo :  Đại Nam Thực Lục Chính Biên Đệ Lục Kỷ Phụ Biên, sđd, tr.483-484
Nguyễn Trương Đàn (2014), Vua Duy Tân 1916, NXB Văn học, tr.16-17
Đỗ Bang chủ biên (2017) Vua Duy Tân và cuộc vận động
Khởi nghĩa ở TK năm 1916, NXB Tri Thức, H.,

Các chuyên đề khác
1907
05-09-1907 | Nguyễn Vĩnh San đăng quang, lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Duy Tân
Ngày 5 tháng 9 năm 1907 (28-7 Đinh Mùi) Nguyễn Vĩnh San đăng quang, lên ngôi hoàng đế, lấy niên hiệu là Duy Tân Huế. Chân dung Hoàng đế Duy Tân trong triều phục....
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
()
x