Thư viện ảnh xưa
7-3-1932 | Thái tử nước Bỉ thăm Đông dương đến Hà Nội
Ngày 7 tháng 3 năm 1932 Thái tử nước Bỉ thăm Đông Dương đến Hà Nội Hai vợ chồng Hoàng thân Bỉ trong thời gian thăm Đông Dương Quận công Léopold De Brabant (1901-1983) của Vương quốc Bỉ (Belgique-Tỉ Lợi Thì), đồng thời cũng là Thái tử  kế vị  đã thực hiện một chuyến chu du vùng Viễn Đông đã đến Hà Nội ngày 7-3-1932 cùng với phu nhân là Quận chúa Astrid (1905-1935) và đoàn tháp tùng. Đoàn đã được Toàn quyền Đông Dương P.Pasquier tiếp và thực hiện một hành trình thăm nhiều nơi ở Đông Dương cho tới  ngày 25-3-1932 mới rời Sài Gòn qua Nhật Bản. Sau chuýen đi này chì gần 2 năm, Thái tử lên ngôi ngày 23-2-1934, lấy niên hiệu...
11-11-1928 | Khánh thành tượng đài “Chiến sĩ trận vong” tại Hà Nội
Ngày 11 tháng 11 năm 1928 Khánh thành tượng đài “Chiến sĩ trận vong” tại Hà Nội Kỷ niệm 10 năm Ngày đình chiến (chấm dứt Đại chiến Thế giới lần thứ Nhất...
25-12-1899 | Khởi công xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng
Ngày 25 tháng 12 năm 1899 Khởi công xây dựng Nhà máy Xi măng Hải Phòng Toàn quyền De Lanessan là người đầu tiên đưa ra ý kiến cần xây nhà máy xi măng để đáp ứng...