Thư viện ảnh xưa
Thanh Hoá – Cầu Hàm Rồng thời kỳ đang thi công năm 1922
Thanh Hoá – Cầu Hàm Rồng thời kỳ đang thi công năm 1922
Thanh Hoá – Cầu Hàm Rồng 2 quả núi Ngọc và Sông Mã
Thanh Hoá – Cầu Hàm Rồng 2 quả núi Ngọc và Sông Mã – 1922 VN livres
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng bắc qua Sông Mã
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng bắc qua Sông Mã
Đồn binh Pháp dọc biên giới Lạng Sơn
Lạng Sơn – Đồn binh Pháp dọc biên giới – Bưu ảnh Planté SG số 14, nhật ấn 5-11-1908
Hà Nội – Tháp nước khu vực Đồn Thuỷ (khu nhượng địa)
Hà Nội – Tháp nước khu vực Đồn Thuỷ (khu nhượng địa)
Vườn Bách Thảo – Hà Nội ngày chủ nhật (hàn đông là người Âu)
Vườn Bách Thảo – Hà Nội ngày chủ nhật (hàn đông là người Âu) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3030 – ST: TVQG Paris
Hà Nội – Những cô bé bán hoa (hoa bèo Nhật Bản)
Hà Nội – Những cô bé bán hoa (hoa bèo Nhật Bản)
Làng giấy Thuỵ Khuê – Hà Nội, thợ đang giã chất liệu làm bột giấy bằng cối đá và chày gỗ
Làng giấy Thuỵ Khuê – Hà Nội, thợ đang giã chất liệu làm bột giấy bằng cối đá và chày gỗ – Bưu ảnh SCGM số 69, có dán tem bưu chính
Hà Nội – Kiến trúc viện Radium (Viện Ung Thư )
Hà Nội – Kiến trúc viện Radium (Viện Ung Thư ) Hà Nội – VN Revues tr 0946 (chưa rõ gốc ảnh)
Hà Nội – Làng Bát Tràng, Sông Hồng mua nước lụt
Hà Nội – Làng Bát Tràng, Sông Hồng mua nước lụt – VN livres I. tr.00008 toolTips('.classtoolTips4','Khi quan Toàn quyền cùng các quan xuống xe ô tô, các quan và các...