Thư viện ảnh xưa
Hải Dương – Đền Bát Mã (Huit chevaux), ngựa thờ bằng gỗ
Hải Dương – Đền Bát Mã (Huit chevaux), ngựa thờ bằng gỗ – Bưu ảnh Dieulefils HN số 864
Hải Dương – Phủ Ninh Giang, kè sông và chợ buôn bán gạo
Hải Dương – Phủ Ninh Giang, kè sông và chợ buôn bán gạo – Bưu ảnh Union Commerciale de l’Indochine số 271
Gia đình một tướng cướp (Koat-Quát) ở Hải Dương
Hải Dương – Gia đình một tướng cướp (Koat-Quát) ở Hải Dương – Bưu ảnh Dieulefils HN số 564
Hải Dương – Cầu Lai Vu
Hải Dương – Cầu Lai Vu – Bưu ảnh Moreau HN số 923
Hải Dương – Đại lý (délégation) Ninh Giang tỉnh Hải Dương
Hải Dương – Đại lý (délégation) Ninh Giang tỉnh Hải Dương – Bưu ảnh Union Commerciale đ l’Indochine, số 266
Hải Dương 1904 – Cổng đền Kiếp Bạc
Hải Dương 1904 – Cổng đền Kiếp Bạc – Ảnh của Salles (1860-1929) – ST: Flickr Mạnh hải
Hà Nội – Mộ của Henri Rivière ở gần Cầu Giấy
Hà Nội – Mộ của Henri Rivière ở gần Cầu Giấy – ST: Flickr Mạnh Hải ( Vues de l’Indochine 1889)
Hà Nội – Chùa Láng Pagode des Dames), Nhà Bát Giác bên trong chùa
Hà Nội – Chùa Láng Pagode des Dames), Nhà Bát Giác bên trong chùa – Bưu ảnh Debeaux Frères
Quang cảnh sự kiện ngày lễ 7-1-1894 tại Đền Quán Thánh
Quang cảnh sự kiện ngày lễ 7-1-1894 tại Đền Quán Thánh toolTips('.classtoolTips0','Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010 - 1028),...
Gian thờ bên trong Đền Quán Thánh
Gian thờ bên trong Đền Quán Thánh toolTips('.classtoolTips0','Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010 - 1028), thờ Huyền Thiên Trấn...