Thư viện ảnh xưa
Gian thờ bên trong Đền Quán Thánh
Gian thờ bên trong Đền Quán Thánh toolTips('.classtoolTips0','Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010 - 1028), thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, là một trong bốn vị thần được lập đền thờ để trấn giữ bốn cửa ngõ thành Thăng Long khi xưa (Thăng Long tứ trấn). Bốn ngôi đền đó là: Đền Bạch Mã - Bạch Mã tối linh từ (trấn giữ phía Đông kinh thành); Đền Voi Phục - Tây trấn từ (trấn giữ phía Tây kinh thành); Đền Kim Liên - Kim Liên từ (trấn giữ phía Nam kinh thành); Đền Quán Thánh - Trấn Vũ quán - (trấn giữ phía Bắc kinh thành).Xem thêm');
Tượng đồng Huyên Chân Trấn Vũ (Grand Boudha)
Tượng đồng Huyên Chân Trấn Vũ (Grand Boudha) trong Đền Quán Thánh toolTips('.classtoolTips0','Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010...
Tam quan ngoại với đường Cổ Ngư đi ngang qua cửa Đền Quán Thánh
Tam quan ngoại với đường Cổ Ngư đi ngang qua cửa Đền Quán Thánh toolTips('.classtoolTips0','Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010...
Hà Nội – Toà nhà chính của Đền Quán Thánh
Hà Nội – Toà nhà chính của Đền Quán Thánh toolTips('.classtoolTips0','Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010 - 1028), thờ Huyền...
Hà Nội – Một góc nhìn Đền Quán Thánh đường tam cấp từ lòng Hồ Tây
Hà Nội – Một góc nhìn Đền Quán Thánh đường tam cấp từ lòng Hồ Tây toolTips('.classtoolTips0','Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý...
Hà Nội – Một góc nhìn Đền Quán Thánh từ Hồ Tây
Hà Nội – Một góc nhìn Đền Quán Thánh từ Hồ Tây toolTips('.classtoolTips0','Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010 - 1028),...
Hà Nội – Toàn cảnh Đền Quán Thánh nhìn từ Hồ Tây
Hà Nội – Toàn cảnh Đền Quán Thánh nhìn từ Hồ Tây toolTips('.classtoolTips0','Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010 - 1028),...
Hà Nội – Cổng đền Quán Thánh
Hà Nội – Đền Quán Thánh (cổng) – Bưu ảnh L.L số 41 toolTips('.classtoolTips0','Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010...
Hà Nội – Chùa Láng, con đường nhỏ đi vào chùa
Hà Nội – Chùa Láng, con đường nhỏ đi vào chùa – Bưu ảnh Dieulefils HN
Hà Nội 7-1-1894 – Đền Quán Thánh, tam quan ngoại nhìn xuống Hồ Tây
Hà Nội 7-1-1894 – Đền Quán Thánh, tam quan ngoại nhìn xuống Hồ Tây – Bưu ảnh Dieulefils HN số 61 toolTips('.classtoolTips0','Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn...