Thư viện ảnh xưa
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang giữa phố Hàng Đào, nơi gắn bó với gia đình Cụ Cử Can
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám tang giữa phố Hàng Đào, nơi gắn bó với gia đình Cụ Cử Can
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Các đồng chí và môn sinh của Cụ Cử Can trong đoàn tang
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Các đồng chí và môn sinh của Cụ Cử Can trong đoàn tang
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám môn sinh trên đường phố Hàng Đào đi sau lễ vật (tam sinh)
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đám môn sinh trên đường phố Hàng Đào đi sau lễ vật (tam sinh)
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Lễ vật của các môn sinh
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Lễ vật của các môn sinh
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Các lễ vật của môn sinh trong đoàn tang
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Các lễ vật của môn sinh trong đoàn tang
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đoàn phướn đi ngang dọc Hàng Đào
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đoàn phướn đi ngang dọc Hàng Đào
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Nhà táng và phướn chuẩn bị khởi hành
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Nhà táng và phướn chuẩn bị khởi hành
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đoàn cờ phướn, trống đi đầu đám tang
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đoàn cờ phướn, trống đi đầu đám tang
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đoàn tang lễ chưa lên đường, có cảnh sát và nhiếp ảnh gia bên kia đường
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Đoàn tang lễ chưa lên đường, có cảnh sát và nhiếp ảnh gia bên kia đường
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Tang quyến và môn sinh đứng sau linh xa khởi hành
Hà Nội 13-6-1927 – Đám tang Lương Văn Can – Tang quyến và môn sinh đứng sau linh xa khởi hành