Thư viện ảnh xưa
Cụ Lê Thị Lễ (1857-1927) vợ cụ Lương Văn Can
Cụ Lê Thị Lễ (1857-1927) vợ cụ Lương Văn Can
Cụ Lê Thị Lễ (1857-1927) vợ cụ Lương Văn Can
Cụ Lê Thị Lễ (1857-1927) vợ cụ Lương Văn Can
Hà Nội 24-4-1927 – Đám tang Cụ bà Lương Văn Can – Các môn sinh theo đám tang trên Phố Hàng Đào
Hà Nội 24-4-1927 – Đám tang Cụ bà Lương Văn Can – Các môn sinh theo đám tang trên Phố Hàng Đào
Hà Nội 24-4-1927 – Đám tang Cụ bà Lương Văn Can – Các môn sinh theo đám tang trên Phố Hàng Đào
Hà Nội 24-4-1927 – Đám tang Cụ bà Lương Văn Can – Các môn sinh theo đám tang trên Phố Hàng Đào
Hà Nội – Đường Paul Bert (nay là Tràng Tiền)
Hà Nội – Đường Paul Bert (nay là Tràng Tiền), xe kéo, trồng cây đô thị – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản – Bút tích ngày 16-2-1901
Hà Nội – Đường Francis Garnier (nay là Đinh Tiên Hoàng)
Hà Nội – Đường Francis Garnier (nay là Đinh Tiên Hoàng) Toà nhà thương mại, tháp Hoà Phong – Ảnh chụp Nhan’s blog
Huế – Võng cánh (palquin découvert) quan có người hầu cắp tráp
Huế – Võng cánh (palquin découvert) quan có người hầu cắp tráp – Bưu ảnh Dieulefils HN số 353
Học trò Trường Pháp chính Đông Dương – Ảnh trên tạp chí Nam Phong
Học trò Trường Pháp chính Đông Dương – Ảnh trên tạp chí Nam Phong
Hải Phòng – Nhà máy đóng tàu của Bạch Thái Bưởi, ông Nguyễn Văn Phúc giám đốc điều hành
Hải Phòng – Nhà máy đóng tàu của Bạch Thái Bưởi, ông Nguyễn Văn Phúc giám đốc điều hành – Ảnh trên tạp chí Nam Phong
Hà Nội – Bến tàu và trụ sở công ty của Bạch Thái Bưởi và ông Nguyễn Văn Thạnh là người đại diện
Hà Nội – Bến tàu và trụ sở công ty của Bạch Thái Bưởi và ông Nguyễn Văn Thạnh là người đại diện – Ảnh trên tạp chí Nam Phong