Thư viện ảnh xưa
Hải Phòng – Nhà máy đóng tàu của Bạch Thái Bưởi – Toàn cảnh văn phòng Âu đóng tàu và Tàu Đinh Tiên Hoàng
Hải Phòng – Nhà máy đóng tàu của Bạch Thái Bưởi – Toàn cảnh văn phòng Âu đóng tàu và Tàu Đinh Tiên Hoàng – Ảnh trên tạp chí Nam Phong
Hà Nội – Ô Quan Chưởng, nhìn từ phố Jean Dupuis ( Hàng Chiếu) ra sông
Hà Nội – Ô Quan Chưởng, nhìn từ phố Jean Dupuis ( Hàng Chiếu) ra sông – Bưu ảnh SCGM số 40
Hà Nội – Ô Quan Chưởng, phố Jean Dupuis (Hàng Chiếu)
Hà Nội – Ô Quan Chưởng, phố Jean Dupuis (Hàng Chiếu) – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, nhật ấn 1913
Hà Nội – Ô Quan Chưởng, Cửa Jean Dupuis (Hàng Chiếu)
Hà Nội – Ô Quan Chưởng, Cửa Jean Dupuis (Hàng Chiếu) – Bưu ảnh Planté SG số 31
Hà Nội – Ô Quan Chưởng, cửa ô Đông Hà
Hà Nội – Ô Quan Chưởng, cửa ô Đông Hà – Bưu ảnh Librairie Crébessac HN số 32
Hà Nội – Ô Quan Chưởng nhìn từ phía ngoài Sông vào Phố Dupuis (Hàng chiếu hay Phố Mới)
Hà Nội – Ô Quan Chưởng nhìn từ phía ngoài Sông vào Phố Dupuis (Hàng chiếu hay Phố Mới)
Sơn Tây – Voi của Tổng đốc Sơn Tây
Sơn Tây – Voi của Tổng đốc Sơn Tây Một chiến dịch ở Bắc Kỳ, NXB Văn Học 2020
Hà Nội – Toàn quyền Varenne thăm Hội Khai Trí Tiến Đức
Hà Nội – Toàn quyền Varenne thăm Hội Khai Trí Tiến Đức Hội Khai Trí Tiến Đức, còn được gọi là hội AFIMA (viết tắt nguyên tên tiếng Pháp của hội l’Association...
Hải Phòng – Bạch Thái Bưởi tại trụ sở Công ty ở Hải Phòng
Hải Phòng – Bạch Thái Bưởi tại trụ sở Công ty ở Hải Phòng – Ảnh trên tạp chí Nam Phong
Hà Nội – Toàn quyền Varenne thăm Hội Khai Trí Tiến Đức
Hà Nội – Toàn quyền Varenne thăm Hội Khai Trí Tiến Đức – ST: Flickr Mạnh Hải