Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – Phu nhân Toàn quyền Đông Dương Varenne và nữ sinh Trường Sư Phạm Hà Nội
Hà Nội – Phu nhân Toàn quyền Đông Dương Varenne và nữ sinh Trường Sư Phạm Hà Nội – Ảnh trên tạp chí Nam Phong
Hà Nội – Toàn quyền Merlin và thống chế Joffre trong lần đến thăm Hội Khai Trí Tiến Đức 1-1922
Hà Nội – Toàn quyền Merlin và thống chế Joffre trong lần đến thăm Hội Khai Trí Tiến Đức 1-1922 – Ảnh trên Tạp chí Nam Phong
Hà Nam – Nhà thờ Sở Kiện hay là Kẻ Sở của giáo phận Hà Nội – tranh khắc
Hà Nam – Nhà thờ Sở Kiện hay là Kẻ Sở của giáo phận Hà Nội – tranh khắc – VN I, tr.04310 (chưa rõ gốc ảnh)
Hà Nội – Ngô Đại, thầy thuốc được Tổng đốc Hà Nội cử đi học chủng đậu, một chiến dịch ở Bắc Kỳ
Hà Nội – Ngô Đại, thầy thuốc được Tổng đốc Hà Nội cử đi học chủng đậu, một chiến dịch ở Bắc Kỳ
Hà Nam – Nhà thờ Sở Kiện của Giáo phận Hà Nội
Hà Nam – Nhà thờ Sở Kiện của Giáo phận Hà Nội
Hà Nam – Nhà thờ Sở Kiện 1898 – Ảnh của A.Salles
Hà Nam – Nhà thờ Sở Kiện 1898 – Ảnh của A.Salles – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nam – Nhà thờ Kẻ Sở
Hà Nam – Nhà thờ Kẻ Sở VN livres, I, p.04172 (chưa rõ gốc ảnh)
Hà Nam – Nhà thờ Kẻ Sở (Sở Kiện) tranh khắc đồng
Hà Nam – Nhà thờ Kẻ Sở (Sở Kiện) tranh khắc đồng – 1884, VN livres, I, p.03270 (chưa rõ gốc ảnh)
Chân dung Tissot, công sứ Nam Định
Chân dung Tissot, công sứ Nam Định – Ảnh trên Tạp chí Nam Phong
Việt Trì – Một bà già người bản xứ
Việt Trì – Một bà già người bản xứ – Bưu ảnh Dieulefils HN số 611