Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – Chuồng các loài thú họ mèo hoang dã (fauves) trong Vườn Bách Thảo
Hà Nội – Chuồng các loài thú họ mèo hoang dã (fauves) trong Vườn Bách Thảo – Bưu ảnh Dieulefils số 3070, ST:HHC 109
Hà Nội – Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn trên Hồ Hoàn Kiếm
Hà Nội – Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn trên Hồ Hoàn Kiếm – Bưu ảnh Moreau HN số 167 – Bút tích 19-4-1904 – ST: TVQG Paris
Mộ Francis Garnier tại Cầu Giấy
Mộ Francis Garnier tại Cầu Giấy – Hà Nội – VN revues, tr.0336 (chưa rõ gốc ảnh)
Hà Nội – Đường Cổ Ngư, bên trái là hồ Trúc Bạch có Đền Cẩu Nhi, bên phải là Hồ Tây
Hà Nội – Đường Cổ Ngư, bên trái là hồ Trúc Bạch có Đền Cẩu Nhi, bên phải là Hồ Tây – Bưu ảnh Dieulefils HN số 649 – ST: TVQG Paris
Bắc Ninh – Trại lính Đáp Cầu ( Caserne de l’ Infnanterie Coliniale)
Bắc Ninh – Trại lính Đáp Cầu ( Caserne de l’ Infnanterie Coliniale) – Bưu ảnh Dieulefils số 659
Nhà thờ Thiên chúa giáo tại Bắc Ninh
Nhà thờ TCG Bắc Ninh – Bưu ảnh Demange HN số 28
Hà Nội – Cầu Giấy, nơi xẩy ra các chiến trận Garnier và Rivière tử nạn
Hà Nội – Cầu Giấy, nơi xẩy ra các chiến trận Garnier và Rivière tử nạn
Hà Nội – Cầu Giấy, nơi xẩy ra các chiến trận Garnier và Rivière tử nạn
Hà Nội – Cầu Giấy, nơi xẩy ra các chiến trận Garnier và Rivière tử nạn – VN livres I, tr.01793 (chưa rõ gốc ảnh)
Mộ Henri Rivière tại Cầu Giấy – Hà Nội
Mộ Henri Rivière tại Cầu Giấy – Hà Nội – VN livres, I, tr.04240 (chưa rõ gốc ảnh)
Bắc Ninh – Cầu đường sắt Đáp Cầu
Bắc Ninh – Cầu đường sắt Đáp Cầu – Bưu ảnh Passignat số 113