Thư viện ảnh xưa
Việt Trì – Một ông già bản xứ
Việt Trì – Một ông già bản xứ – Bưu ảnh Dieulefils HN số 612, nhật ấn 3-1904
Việt Trì – Một chòi canh ruộng ngô
Việt Trì – Một chòi canh ruộng ngô – Bưu ảnh E.Serra HN số 131
Việt Trì – Cảnh Sông Lô (Rivière Claire), tàu hơi nước chạy guồn chở khách bên bến
Việt Trì – Cảnh Sông Lô (Rivière Claire), tàu hơi nước chạy guồn chở khách bên bến – Bưu ảnh Moreau HN số 513
Việt Trì – Khánh thành đài tưởng niệm quân Pháp chết tại Núi Lang
Việt Trì – Khánh thành đài tưởng niệm quân Pháp chết tại Núi Lang – Bưu ảnh Dieulefils HN số 578
Sài Gòn 1921 – Xưởng đóng tàu Ba Son nhìn từ ngoài sông Sài Gòn
Sài Gòn 1921 – Xưởng đóng tàu Ba Son nhìn từ ngoài sông Sài Gòn – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ cùng quan bố quan án Công sứ Pareau và các thông ngôn
Hà Nội – Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ cùng quan bố quan án Công sứ Pareau và các thông ngôn – ST: Flickr Mạnh Hải
Hải Phòng – Toà công sứ Pháp tại thành phố Hải Phòng
Hải Phòng – Toà công sứ Pháp tại thành phố Hải Phòng
Hà Nội – Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Hữu Độ giữa và 2 vị quan thuộc cấp
Hà Nội – Tổng đốc Hà Nội Nguyễn Hữu Độ giữa và 2 vị quan thuộc cấp – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương đang vẽ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám
Hà Nội – Sinh viên Trường Mỹ thuật Đông Dương đang vẽ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Chân dung Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ
Hà Nội – Chân dung Tổng đốc Nguyễn Hữu Độ Nguyễn Hữu Độ (阮有度, 1833–1888) tự Hi Bùi (希裴), hiệu Tông Khê (宋溪), là một đại thần đời vua Đồng...