Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud tại lễ đón chính thức ở Phủ Toàn Quyền
Hà Nội – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud tại lễ đón chính thức ở Phủ Toàn Quyền – Flirck Mạnh Hải
Hà Nội – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud đang trao đổi với Ban giám hiệu trường Mỹ Thuật Đông Dương
Hà Nội – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931. P.Reynaud đang trao đổi với Ban giám hiệu trường Mỹ Thuật Đông Dương ST: Flickr...
Hạ Long – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – Tàu Duguay Trouin chở P.Reynaud neo đậu ngoài Vịnh 
Hạ Long – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng Thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – Tàu Duguay Trouin chở P.Reynaud neo đậu ngoài Vịnh ST: Flickr Mạnh Hải
Thái Nguyên 1889 – Chùa Nam Mao (theo MH là chùa ở Đại Từ Thái Nguyên)
Thái Nguyên 1889 – Chùa Nam Mao (theo MH là chùa ở Đại Từ Thái Nguyên) (Vues de l’Indochine 1889) – ST: Flickr Mạnh Hải
Quảng Yên 1889 – Đường vào Bệnh viện Quảng Yên (Vues de l’Indochine 1889)
Quảng Yên 1889 – Đường vào Bệnh viện Quảng Yên (Vues de l’Indochine 1889) – Flickr Mạnh Hải
Lạng Sơn – Tổng đốc Lạng Sơn (trên ngực đeo Long bội tinh) – Bưu ảnh màu Passignant số 128, nhật ấn 1908
Lạng Sơn – Tổng đốc Lạng Sơn (trên ngực đeo Long bội tinh) – Bưu ảnh màu Passignant số 128, nhật ấn 1908 – ST của Moss
Lạng Sơn – Cầu Kỳ Cùng, đường sắt qua Cầu Kỳ Cùng, hoàn thành 1899
Lạng Sơn – Cầu Kỳ Cùng, đường sắt qua Cầu Kỳ Cùng, hoàn thành 1899 – Bưu ảnh Dieulefils HN, nhật ấn 1-8-1991
Lạng Sơn 1889 – Quân Pháp hạ trại ở Đình Lập (trên đường từ Tiên Yên đến Lạng Sơn)
Lạng Sơn 1889 – Quân Pháp hạ trại ở Đình Lập (trên đường từ Tiên Yên đến Lạng Sơn) – ST: Flickr Mạnh Hải
Hải Phòng – Múa rồng trong một lễ hội ở Hải Phòng (Vues de l’Indochine 1889)
Hải Phòng – Múa rồng trong một lễ hội ở Hải Phòng (Vues de l’Indochine 1889) – ST: Flickr Mạnh Hải
Hải Phòng – Xây dựng bên bờ sông Tam Bạc (Vues de l’Indochine 1889)
Hải Phòng – Xây dựng bên bờ sông Tam Bạc (Vues de l’Indochine 1889)