Thư viện ảnh xưa
Hải Phòng – Bến sông Tam bạc 1889 ( Vues de l’Indochine 1889)
Hải Phòng – Bến sông Tam bạc 1889 ( Vues de l’Indochine 1889)
Hải Phòng 1889 – Một xưởng đóng tàu ở Hải Phòng (Vues de l’Indochine 1889)
Hải Phòng 1889 – Một xưởng đóng tàu ở Hải Phòng (Vues de l’Indochine 1889) – ST: Flickr Mạnh Hải
Hải Phòng 1889 – Một xưởng đóng tàu ở Hải Phòng ( Vues de l’Indochine 1889)
Hải Phòng 1889 – Một xưởng đóng tàu ở Hải Phòng ( Vues de l’Indochine 1889) – ST: Flickr Mạnh Hải
Hải Phòng 1889 – Một phố Hoa Kiều (Phố khách) trong thành phố (Vues de l’Indochine 1889)
Hải Phòng 1889 – Một phố Hoa Kiều (Phố khách) trong thành phố (Vues de l’Indochine 1889) – ST: Flickr Mạnh Hải
Hải Phòng 1889 – Sông Tam Bạc, bến tàu ( Vues de l’Indochine 1889)
Hải Phòng 1889 – Sông Tam Bạc, bến tàu ( Vues de l’Indochine 1889) – ST: Flickr Mạnh Hải
Hải Phòng 1889 – Cửa Cấm, với các loại thuyền của dân chài ( Vues de l’Indochine 1889)
Hải Phòng 1889 – Cửa Cấm, với các loại thuyền của dân chài ( Vues de l’Indochine 1889) – Flickr Mạnh Hải ST
Hải Phòng 1889 – Một toà nhà đang xây dựng ở thành phố (Vues de l’Indochine 1889)
Hải Phòng 1889 – Một toà nhà đang xây dựng ở thành phố (Vues de l’Indochine 1889) – ST: Flickr Mạnh Hải
Đà Nẵng 1889 – Cảnh quan Đà Nẵng nhìn từ vùng ngoại vi vào thành phố
Đà Nẵng 1889 – Cảnh quan Đà Nẵng nhìn từ vùng ngoại vi vào thành phố (Vues de l’Indochine 1889) – ST: Flickr Mạnh Hải
Bắc Ninh – Bến tàu ở Đáp Cầu (Vues de l’Indochine 1889)
Bắc Ninh – Bến tàu ở Đáp Cầu (Vues de l’Indochine 1889) – ST: Flickr Mạnh Hải
Bắc Ninh – Phủ Từ Sơn trên đường từ Hà Nội đến Bắc Ninh ( Vues de l’Indochine 1889)
Bắc Ninh – Phủ Từ Sơn trên đường từ Hà Nội đến Bắc Ninh ( Vues de l’Indochine 1889) – ST: Flickr Mạnh Hải