Thư viện ảnh xưa
Bắc Ninh 1889 – Thị Cầu nhìn từ Đồn binh Đáp Cầu (Vues de l’Indochine 1889)
Bắc Ninh 1889 – Thị Cầu nhìn từ Đồn binh Đáp Cầu (Vues de l’Indochine 1889)- ST: Flickr Mạnh Hải
Bắc Ninh 1889 – Phố ở Bắc Ninh ( Vues de l’Indochine 1889)
Bắc Ninh 1889 – Phố ở Bắc Ninh ( Vues de l’Indochine 1889) – ST: Flickr Mạnh Hải
Bắc Ninh 1889 – Đoạn Sông Thương chảy gần Đồn Đáp Cầu
Bắc Ninh 1889 – Đoạn Sông Thương chảy gần Đồn Đáp Cầu – ST: Flickr Mạnh Hải
Bắc Ninh 1889 – Một đường phố trong thành Bắc Ninh ( Vues de l’Indochine 1889)
Bắc Ninh 1889 – Một đường phố trong thành Bắc Ninh ( Vues de l’Indochine 1889)
Lạng Sơn – Cầu Kỳ Cùng bắc qua sông Kỳ Cùng hoàn thành xây dựng năm 1899 nằm trên tuyến đường sắt lên biên giới Việt Trung
Lạng Sơn – Cầu Kỳ Cùng bắc qua sông Kỳ Cùng hoàn thành xây dựng năm 1899 nằm trên tuyến đường sắt lên biên giới Việt Trung Bưu ảnh Dieulefils số 813
Hà Nội 11-11-1928 – Khánh thành Tượng đài và nhà bia Chiến sĩ trận vong tại khu vực trước cột cờ Hà Nội
Hà Nội 11-11-1928 – Khánh thành Tượng đài và nhà bia Chiến sĩ trận vong tại khu vực trước cột cờ Hà Nội – Ảnh của Phủ Toàn Quyền – ST: Flickr Mạnh...
Hà Nội 11-11-1928 – Khánh thành tượng đài và nhà bia Chiến sĩ trận vong tại khu vực trước cột cờ Hà Nội
Hà Nội 11-11-1928 – Khánh thành tượng đài và nhà bia Chiến sĩ trận vong tại khu vực trước cột cờ Hà Nội – Ảnh của Phủ toàn quyền – ST: Flickr Mạnh...
Hà Nội 1899 – Văn miếu Quốc Tử Giám, Khuê Văn Các
Hà Nội 1899 – Văn miếu Quốc Tử Giám, Khuê Văn Các – ST: Flickr Mạnh Hải ( Vues de l’Indochine 1889)
Thanh Hoá – Đập Bái Thượng – VN llivres, I, tr.03414, 08889
Thanh Hoá – Đập Bái Thượng – VN llivres, I, tr.03414, 08889
Thanh Hoá – Đập Bái Thượng – VN Livres I, tr.01852 (chưa rõ gốc ảnh)
Thanh Hoá – Đập Bái Thượng – VN Livres I, tr.01852 (chưa rõ gốc ảnh)