Thư viện ảnh xưa
Thanh Hoá – Không ảnh vùng Đập Bái Thượng – Ảnh của Hàng không quân sự Đông Dương
Thanh Hoá – Không ảnh vùng Đập Bái Thượng – Ảnh của Hàng không quân sự Đông Dương
Thanh Hoá – Không ảnh toàn cảnh khu vực Đập Bái Thượng – Ảnh của Hàng không quân sự Đông Dương
Thanh Hoá – Không ảnh toàn cảnh khu vực Đập Bái Thượng – Ảnh của Hàng không quân sự Đông Dương
Những nữ nhạc công của ban nhạc ở Bắc Kỳ
Những nữ nhạc công của ban nhạc ở Bắc Kỳ – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3107
Bắc Kỳ – Những tù nhân bản xứ bị đóng gông đang bắt chấy rận cho nhau
Bắc Kỳ – Những tù nhân bản xứ bị đóng gông đang bắt chấy rận cho nhau – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3148
Hải Phòng – Những phụ nữ ở Đồ Sơn bắt cá bằng nơm
Hải Phòng – Những phụ nữ ở Đồ Sơn bắt cá bằng nơm – Bưu ảnh Dieulefils HN số 351
Hà Nội – Không ảnh Trung tâm Hàng không và Sân bay Bạch Mai
Hà Nội – Không ảnh Trung tâm Hàng không và Sân bay Bạch Mai – Flickr Mạnh Hải
Hà Nội 29-11-1932 – Không ảnh chụp toàn cảnh Trung tâm Hàng không gắn với Sân bay Bạch Mai
Hà Nội 29-11-1932 – Không ảnh chụp toàn cảnh Trung tâm Hàng không gắn với Sân bay Bạch Mai ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Hồ Hoàn Kiếm 1946 – phía xa là Tháp chuông Nhà thờ Cửa Bắc, trên trời là một phi đội máy bay Mỹ
Hà Nội – Hồ Hoàn Kiếm 1946 – phía xa là Tháp chuông Nhà thờ Cửa Bắc, trên trời là một phi đội máy bay Mỹ ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội 1932 – Không ảnh chụp toàn cảnh Sân bay Bạch Mai
Hà Nội 1932 – Không ảnh chụp toàn cảnh Sân bay Bạch Mai – Ảnh của Despierres ST: Flickr Mạnh Hải
Ninh Bình – Những tên cướp (nghĩa sĩ) của Khởi nghĩa Ba Đình bị bắt, bị đóng gông
Ninh Bình – Những tên cướp (nghĩa sĩ) của Khởi nghĩa Ba Đình bị bắt, bị đóng gông. Người làm ảnh là Dieulefils, hạ sĩ quan hậu cần tham gia việc đàn áp...