Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – Bích chương quảng cáo Đấu xảo Hà Nội 1938
Hà Nội – Bích chương quảng cáo Đấu xảo Hà Nội 1938
Hà Nội – Góc phố Nhượng địa (rue de Concession, nay là phố Phạm Ngũ Lão) sau trận bão năm 1902
Hà Nội – Góc phố Nhượng địa (rue de Concession, nay là phố Phạm Ngũ Lão) sau trận bão năm 1902
Hà Nội – Phu kéo gỗ (bốc dỡ từ bè và chuyên chở), dùng xe bò, cảnh quan Sông Hồng và Cầu Dumer
Hà Nội – Phu kéo gỗ (bốc dỡ từ bè và chuyên chở), dùng xe bò, cảnh quan Sông Hồng và Cầu Dumer Bưu ảnh Passignat số 76 toolTips('.classtoolTips4','Khi quan Toàn...
Hà Nội – Đấu xảo Hà Nôi 1938 – Không ảnh toàn cảnh không gian đấu xảo
Hà Nội – Đấu xảo Hà Nôi 1938 – Không ảnh toàn cảnh không gian đấu xảo – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Đấu xảo tại Hà Nội 1938 – Gian hàng giới thiệu về mỹ thuật (tranh vẽ, đồ gốm, mô hình cắt giấy…)
Hà Nội – Đấu xảo tại Hà Nội 1938 – Gian hàng giới thiệu về mỹ thuật (tranh vẽ, đồ gốm, mô hình cắt giấy…) ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Đấu xảo tại Hà Nội 1938 – Gian hàng giới thiệu tạp phẩm
Hà Nội – Đấu xảo tại Hà Nội 1938 – Gian hàng giới thiệu tạp phẩm – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Đấu xảo Hà Nội 1938 – Bức ảnh biểu tượng của đấu xảo
Hà Nội – Đấu xảo Hà Nội 1938 – Bức ảnh biểu tượng của đấu xảo ST: Flickr Mạnh Hải
Cao Bằng – Cầu Mái (thượng gia hạ kiều) ở Nam Thông gần khu biên giới Việt – Trung
Cao Bằng – Cầu Mái (thượng gia hạ kiều) ở Nam Thông gần khu biên giới Việt – Trung – Bưu ảnh Taupin HN, nhật ấn 29-7-1911
Người đàn bà Bắc Kỳ với trang phục rất điển hình, yếm, váy, thắt lưng vải và đặc biệt là cái nón quai thao rất tinh tế.
Người đàn bà Bắc Kỳ với trang phục rất điển hình, yếm, váy, thắt lưng vải và đặc biệt là cái nón quai thao rất tinh tế. Ảnh của Dieulefils chụp
Hà Nội – Khu vui chơi cho trẻ em (đánh đu) trong vườn Bách Thảo Hà Nội
Hà Nội – Khu vui chơi cho trẻ em (đánh đu) trong vườn Bách Thảo Hà Nội – Bưu ảnh Dieulefils số 145