Thư viện ảnh xưa
Tại Sài Gòn – Charlie Charplin đang vít lá cờ hiệu của các đại lý bán thuốc phiện chụp ảnh, lúc đó đang được bán công khai theo chính sách độc quyền của chính quyền.
Tại Sài Gòn – Charlie Charplin đang vít lá cờ hiệu của các đại lý bán thuốc phiện chụp ảnh, lúc đó đang được bán công khai theo chính sách độc quyền của chính quyền.
Cảnh thực dân chém tù tại đầu phố Hàng Bông (Place Negrier). Tử tù đang bị ép lên máy chém (Tư liệu XN)
Cảnh thực dân chém tù tại đầu phố Hàng Bông (Place Negrier). Tử tù đang bị ép lên máy chém (Tư liệu XN)
Cảnh thực dân chém tù tại đầu phố Hàng Bông (Place Negrier). Chuẩn bị hạ lưỡi dao (Tư liệu XN)
Cảnh thực dân chém tù tại đầu phố Hàng Bông (Place Negrier). Chuẩn bị hạ lưỡi dao (Tư liệu XN)
Cảnh thực dân chém tù tại đầu phố Hàng Bông (Place Negrier) Máy chém đã sẵn sàng (tư liệu XN)
Cảnh thực dân chém tù tại đầu phố Hàng Bông (Place Negrier) Máy chém đã sẵn sàng (tư liệu XN)
Hà Nội 1951 – Không ảnh của Hàng không Quân sự Pháp cho thấy Nhà thờ Cửa Bắc, Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, phía xa là Sông Hồng
Hà Nội 1951 – Không ảnh của Hàng không Quân sự Pháp cho thấy Nhà thờ Cửa Bắc, Hồ Tây và Hồ Trúc Bạch, phía xa là Sông Hồng – ST: Flickr Mạnh Hải ( Không...
Hà Nội 22-3-1946 – Lễ duyệt binh chung Việt Pháp trước Cột cờ Hà Nội – Tướng Leclerc chào trước Nhà bia Chiến sĩ trận vong
Hà Nội 22-3-1946 – Lễ duyệt binh chung Việt Pháp trước Cột cờ Hà Nội – Tướng Leclerc chào trước Nhà bia Chiến sĩ trận vong ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội 22-3-1946 – Lễ duyệt binh chung Việt Pháp trước Cột cờ Hà Nội – Đơn vị bộ đội Việt Nam tham dự 
Hà Nội 22-3-1946 – Lễ duyệt binh chung Việt Pháp trước Cột cờ Hà Nội – Đơn vị bộ đội Việt Nam tham dự ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội 22-3-1946 – Lễ duyệt binh chung Việt Pháp trước cột cờ Hà Nội, Leclerc, Võ Nguyên Giáp và Sainteny chào cờ, phía sau là tượng đài Chiến sĩ trận vong đã bị dỡ tượng. 
Hà Nội 22-3-1946 – Lễ duyệt binh chung Việt Pháp trước cột cờ Hà Nội, Leclerc, Võ Nguyên Giáp và Sainteny chào cờ, phía sau là tượng đài Chiến sĩ trận vong...
Hà Nội 22-3-1946 – Lễ duyệt binh chung Việt Pháp trước Cột cờ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp và Leclerc thực hiện nghi thức trước nhà bia Chiến sĩ trận vong
Hà Nội 22-3-1946 – Lễ duyệt binh chung Việt Pháp trước Cột cờ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp và Leclerc thực hiện nghi thức trước nhà bia Chiến sĩ trận vong –...
Hà Nội 22-3-1946, Lễ duyệt binh chung Việt Pháp trước Cột cờ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp và Leclerc trước lúc hành lễ, đông đảo dân chúng đến chứng kiến.
Hà Nội 22-3-1946, Lễ duyệt binh chung Việt Pháp trước Cột cờ Hà Nội – Võ Nguyên Giáp và Leclerc trước lúc hành lễ, đông đảo dân chúng đến chứng kiến.