Thư viện ảnh xưa
Nam Định – Toàn cảnh bên ngoài Nhà máy sợi Nam Định
Nam Định – Toàn cảnh bên ngoài Nhà máy sợi Nam Định – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, số 194
Bắc Kỳ – Dân chúng trên bến tàu Sông Hồng chở khách Cẩm Khê, rất nhiều người đội nón quai thao
Bắc Kỳ – Dân chúng trên bến tàu Sông Hồng chở khách Cẩm Khê, rất nhiều người đội nón quai thao – VN livres, I, tr.05228 (chưa rõ gốc ảnh) toolTips('.classtoolTips4','Khi...
Đập nước Liễn Sơn thuộc hệ thống Thuỷ Nông Sông Cầu
Đập nước Liễn Sơn thuộc hệ thống Thuỷ Nông Sông Cầu – VN livres, I, tr.00723 (chưa rõ gốc ảnh)
Bích chương quảng cáo du lịch Đông Dương – Vịnh Hạ Long
Bích chương quảng cáo du lịch Đông Dương – Vịnh Hạ Long
Bích chương Quảng cáo về Hội chợ Hà Nội 1932
Bích chương Quảng cáo về Hội chợ Hà Nội 1932
Hạ Long – Nghĩa trang lính Pháp tại Hạ Long, các quân nhân đang viếng thăm các mộ
Hạ Long – Nghĩa trang lính Pháp tại Hạ Long, các quân nhân đang viếng thăm các mộ – Ảnh của thành viên Tuần dương hạm Lamotte Piquet chụp(1939)
Hạ Long – Nghĩa trang lính Pháp tại Hạ Long, nhìn từ trên núi
Hạ Long – Nghĩa trang lính Pháp tại Hạ Long, nhìn từ trên núi – Ảnh của thành viên Tuần dương hạm Lamotte Piquet chụp(1939)
Hạ Long – Nghĩa trang lính Pháp tại Hạ Long, nhìn từ ngoài vịnh
Hạ Long – Nghĩa trang lính Pháp tại Hạ Long, nhìn từ ngoài vịnh. Ảnh của thành viên Tuần dương hạm Lamotte Piquet chụp(1938)
Hà Nội – Tết trung thu, lũ trẻ ngắm đèn con bướm trong sân nhà
Hà Nội – Tết trung thu, lũ trẻ ngắm đèn con bướm trong sân nhà Ảnh trong sách Guy Chastel-Un siècle d’épopée francaise en Indochine 1774-1874. Les Éditions de l’école,...
Lính bản xứ đóng gạch – VN livres I, p.01580 (chưa rõ gốc ảnh)
Lính bản xứ đóng gạch – VN livres I, p.01580 (chưa rõ gốc ảnh)