Thư viện ảnh xưa
Một cửa hàng bán đồ mã ở Hà Nội
Hà Nội – Đồ mã (objét en papier). VNlivres, I, tr. 03555 (chưa rõ gốc ảnh)
Đồ mã lớn (voi và thuyền) trong đền chùa
Đồ mã lớn (voi và thuyền) trong đền chùa
Hà Nội 1896 – Đường phố Hàng Đường
Hà Nội 1896 – Đường phố Hàng Đường, chưa có xe điện, phía xa là ống khói nhà máy Sợi, nhà dân còn gần sát vỉa hè.
Hà Nội – Đường phố Paul Bert (Tràng Tiền) nhìn từ Quảng trường Nhà hát Thành phố
Hà Nội – Đường phố Paul Bert (Tràng Tiền) nhìn từ Quảng trường Nhà hát Thành phố, đã có xe đạp. VN Livres I, tr.01155 (chưa rõ gốc ảnh)
Hà Nội – Đồ mã bày trên phố Hàng Bè
Hà Nội – Đồ mã bày trên phố Hàng Bè – Ảnh màu của Bảo tàng A.Kahn
Hà Nội – Đường phố Hàng Đường thời đã có xe điện, phía xa là Chợ Đồng Xuân, vỉa hè đã được quy hoạch
Hà Nội – Đường phố Hàng Đường thời đã có xe điện, phía xa là Chợ Đồng Xuân, vỉa hè đã được quy hoạch. Bưu ảnh Debeaux Frères số 12, nhật ấn 1905
Hà Nội – Toà thị chính trong sách ảnh Le Tonkin en 1900 – giới thiệu tại Hội chợ Paris 1900
Hà Nội – Toà thị chính trong sách ảnh Le Tonkin en 1900 – giới thiệu tại Hội chợ Paris 1900
Sài Gòn – Lăng Cha Cả Pigneau de Béhaine
Sài Gòn – Lăng Cha Cả Pigneau de Béhaine
Hà Nội – Toà chị chính thành phố (Mairie) đường Francis Garnier (nay là Đinh Tiên Hoàng)
Hà Nội – Toà chị chính thành phố (Mairie) đường Francis Garnier (nay là Đinh Tiên Hoàng) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 11
Hải Phòng – Cảng Hải Phòng, Tàu Claude Chape căp bến
Hải Phòng – Cảng Hải Phòng, Tàu Claude Chape căp bến