Thư viện ảnh xưa
Hải Phòng – Ga xe lửa Thành phố Hải Phòng – Bưu ảnh Union Commerciale Incochinoise số 129, Nhật ấn 16-9-1906
Hải Phòng – Ga xe lửa Thành phố Hải Phòng – Bưu ảnh Union Commerciale Incochinoise số 129, Nhật ấn 16-9-1906
Hải Phòng – Một phụ nữ mặc yếm, vấn khăn với các đồ trang sức rất đặc trưng (hoa tai và vòng hạt)
Hải Phòng – Một phụ nữ mặc yếm, vấn khăn với các đồ trang sức rất đặc trưng (hoa tai và vòng hạt) Bưu ảnh Dieulefils số 229
Hải Phòng – Bên trong nhà ga Thành phố , tuyến đường xe lửa đi Hà Nội
Hải Phòng – Bên trong nhà ga Thành phố , tuyến đường xe lửa đi Hà Nội – Bưu ảnh Bonal HP số 3
Hải Phòng – Một nhóm chị em Hải Phòng mặc yếm trắng và vấn khăn, cách ăn mặc rất phổ biến đương thời
Hải Phòng – Một nhóm chị em Hải Phòng mặc yếm trắng và vấn khăn, cách ăn mặc rất phổ biến đương thời – Bưu ảnh Dieulefils HN số 246
Hải Phòng – Bên trong nhà ga Thành phố với những đường ray xe lửa – Bưu ảnh Dieulefils 523
Hải Phòng – Bên trong nhà ga Thành phố với những đường ray xe lửa – Bưu ảnh Dieulefils 523
Hải Dương – Các thành viên trong gia đình của Kuat, một thủ lĩnh phiến loạn (nghĩa quân) đã quy phục.
Hải Dương – Các thành viên trong gia đình của Kuat, một thủ lĩnh phiến loạn (nghĩa quân) đã quy phục. Bưu ảnh Dieulefils HN số 564
Hà Nội – Hiệu mũ Hai Chinh ( bán mũ và một số phụ kiện của quý ông như batoong, ô…)
Hà Nội – Hiệu mũ Hai Chinh ( bán mũ và một số phụ kiện của quý ông như batoong, ô…) Ảnh ST France-Indochine
Hà Nội – Phố Jean Dupuis (Hàng Chiếu) Bưu ảnh chưa rõ nơi xuất bản
Hà Nội – Phố Jean Dupuis (Hàng Chiếu) Bưu ảnh chưa rõ nơi xuất bản
Hải Phòng – Ga xe lửa Thành phố Hải Phòng – Bưu ảnh Vạn Xuân số 232
Hải Phòng – Ga xe lửa Thành phố Hải Phòng – Bưu ảnh Vạn Xuân số 232
Hải Phòng – Thiếu nữ mặc yếm, vấn khăn và đeo khuyên tai, trang phục rất đặc trưng đương thời
Hải Phòng – Thiếu nữ mặc yếm, vấn khăn và đeo khuyên tai, trang phục rất đặc trưng đương thời – Bưu ảnh Dieulefils số 465