Thư viện ảnh xưa
Hải Phòng – Nhà ga thành phố (chụp chính diện) – Bưu ảnh Planté SG
Hải Phòng – Nhà ga thành phố (chụp chính diện) – Bưu ảnh Planté SG, số 4 Collection Olivier Galand
Hải Phòng – Nhà ga xe lửa thành phố (tô màu)- ảnh của Võ An Ninh
Hải Phòng – Nhà ga xe lửa thành phố (tô màu)- ảnh của Võ An Ninh
Thanh Hoá – Săn bắn hổ – Bưu ảnh Dieulefls số 912H, nhật ấn 2-9-1908
Thanh Hoá – Săn bắn hổ – Bưu ảnh Dieulefls số 912H, nhật ấn 2-9-1908
Nam Định – Nhà Bưu chính và điện tín
Nam Định – Nhà Bưu chính và điện tín
Hà Nội – Ban thờ trong Chùa Láng (Pagode des Dames)
Hà Nội – Ban thờ trong Chùa Láng (Pagode des Dames) Ảnh trong sách Guy Chastel-Un siècle d’épopée francaise en Indochine 1774-1874. Les Éditions de l’école, Paris,1948,...
]Những rặng đa trên đường đi Yên Bái
]Những rặng đa trên đường đi Yên Bái – Ảnh trong sách Guy Chastel-Un siècle d’épopée francaise en Indochine 1774-1874. Les Éditions de l’école, Paris,1948, tr....
Một vụ xử chém bằng máy đặt tại Quảng trường Négrier ( Cửa Nam ngày nay) – ST ảnh của Ohay
Một vụ xử chém bằng máy đặt tại Quảng trường Négrier ( Cửa Nam ngày nay) – ST ảnh của Ohay
Hà Nội – Nhà thờ Các Thánh Tử đạo (Église des Martyrs), Tháo chuông Nhà thờ Cửa Bắc
Hà Nội – Nhà thờ Các Thánh Tử đạo (Église des Martyrs), Tháo chuông Nhà thờ Cửa Bắc
Hà Nội – Mặt tiền chính diện giáo đường của Nhà thờ Cửa Bắc
Hà Nội – Mặt tiền chính diện giáo đường của Nhà thờ Cửa Bắc
Hà Nội – Nhà thờ Cửa Bắc vào một dịp lễ thời thuộc địa
Hà Nội – Nhà thờ Cửa Bắc vào một dịp lễ thời thuộc địa