Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – Tiêm chủng cho trẻ sơ sinh
Hà Nội – TIêm chủng cho trẻ sơ sinh
Tiêm chủng tại đình làng ở Bắc Kỳ – VN livres I, tr.06831 (chưa rõ gốc ảnh)
Tiêm chủng tại đình làng ở Bắc Kỳ – VN livres I, tr.06831 (chưa rõ gốc ảnh)
Hoàng thân Bỉ và phu nhân đi xe mui trần qua đường phố Hà Nội
Hoàng thân Bỉ và phu nhân đi xe mui trần qua đường phố Hà Nội
Hà Nội – Hoàng thân Bỉ cùng phu nhân và Toàn quyền Pasquier trong lễ đón tiếp
Hà Nội – Hoàng thân Bỉ cùng phu nhân và Toàn quyền Pasquier trong lễ đón tiếp
Toàn quyền Pasquier đón vợ chồng Hoàng thân Bỉ tại Phủ Toàn quyền
Toàn quyền Pasquier đón vợ chồng Hoàng thân Bỉ tại Phủ Toàn quyền
Từ dưới lên là Hoàng thân Bỉ, phu nhân và Toàn quyền Pasquier trên tiền sảnh của Phủ toàn quyền, Hà Nội
Từ dưới lên là Hoàng thân Bỉ, phu nhân và Toàn quyền Pasquier trên tiền sảnh của Phủ toàn quyền, Hà Nội
Hai vợ chồng Hoàng thân Bỉ trong thời gian thăm Đông Dương
Hai vợ chồng Hoàng thân Bỉ trong thời gian thăm Đông Dương
Thổ dân ở vùng Thượng du Bắc Kỳ
Thổ dân ở vùng Thượng du Bắc Kỳ Ảnh trong sách Guy Chastel-Un siècle d’épopée francaise en Indochine 1774-1874. Les Éditions de l’école, Paris,1948, tr.77
Tranh mô tả trận Pháp dùng kinh khí cầu đánh thành Sơn Tây 16-12-1883 theo phong cách vẽ Trung Hoa
Tranh mô tả trận Pháp dùng kinh khí cầu đánh thành Sơn Tây 16-12-1883 theo phong cách vẽ Trung Hoa Ảnh trong sách Indochine des Territoires et des Hommes 1856, Gallimard, Musée des...
Trận Pháp đánh quân Thanh ở thành Sơn Tây 16,17-12-1883 theo lối vẽ Trung Hoa
Trận Pháp đánh quân Thanh ở thành Sơn Tây 16,17-12-1883 theo lối vẽ Trung Hoa Ảnh trong sách Indochine des Territoires et des Hommes 1856, Gallimard, Musée des Armée, 2013, tr.55