Thư viện ảnh xưa
Bích chương – quảng cáo Hội chợ Hà Nội lần thứ VII 1925
Bích chương – quảng cáo Hội chợ Hà Nội lần thứ VII 1925
Ninh Bình – Hội làng, đình làng và diễn xướng nghệ thuật – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3081
Ninh Bình – Hội làng, đình làng và diễn xướng nghệ thuật – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3081
Nhà thờ Bắc Ninh, cột đèn – Bưu ảnh Dieulefils số 643, nhật ấn 8-3-1908
Nhà thờ Bắc Ninh, cột đèn – Bưu ảnh Dieulefils số 643, nhật ấn 8-3-1908
Nam Kỳ – Người đàn bà chơi nhạc – Bưu ảnh (màu) Poujade de Ladevèze số 80
Nam Kỳ – Người đàn bà chơi nhạc – Bưu ảnh (màu) Poujade de Ladevèze số 80
Nam Kỳ – Những đứa trẻ An Nam – Bưu ảnh Crespin SG, số 141
Nam Kỳ – Những đứa trẻ An Nam – Bưu ảnh Crespin SG, số 141
Một người đứng tuổi hút thuốc phiện – Bưu ảnh Passignat HN số 38, nhật ấn 1907
Một người đứng tuổi hút thuốc phiện – Bưu ảnh Passignat HN số 38, nhật ấn 1907
Nam Định – Nhóm diễn viên (múa, hát) và nhạc công (đàn đáy, nhị, trống và mõ) của Thành Nam
Nam Định – Nhóm diễn viên (múa, hát) và nhạc công (đàn đáy, nhị, trống và mõ) của Thành Nam – Bưu ảnh Librairie Crsbessac HN, số 73
Long Xuyên – Bản đồ tỉnh Long Xuyên năm 1920 do Chính quyền Nam Kỳ phát hành
Long Xuyên – Bản đồ tỉnh Long Xuyên năm 1920 do Chính quyền Nam Kỳ phát hành
Lạng Sơn – Những người Hoa gốc Quảng Tây đang sống ở Đồng Đăng
Lạng Sơn – Những người Hoa gốc Quảng Tây đang sống ở Đồng Đăng – Bưu ảnh Dieulefils HN số 790
Lạng Sơn 1907. Những hạt đá lớn trong cơn mưa tại Lạng Sơn ngày 30-4-1907 được thương gia Comme gom lại
Lạng Sơn 1907. Những hạt đá lớn trong cơn mưa tại Lạng Sơn ngày 30-4-1907 được thương gia Comme gom lại. Bưu ảnh Bonal&Cie số 118