Thư viện ảnh xưa
Lạng Sơn – Một gia đình người dân tộc Thổ ở Lạng Sơn – Bưu ảnh Dieulefils HN số 800
Lạng Sơn – Một gia đình người dân tộc Thổ ở Lạng Sơn – Bưu ảnh Dieulefils HN số 800
Hòn Gai toàn cảnh (ghi chú của người sử dụng về khu người Hoà và nhà máy gạch) Bưu ảnh Dufresne HP, nhật ấn 5-9-1905
Hòn Gai toàn cảnh (ghi chú của người sử dụng về khu người Hoà và nhà máy gạch) Bưu ảnh Dufresne HP, nhật ấn 5-9-1905
Quảng Ninh – Hòn Gai – Cảnh khai thác than lộ thiên chủ yếu dùng sức người (phu) và vận chuyển bằng xe goòng – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, số 187
Quảng Ninh – Hòn Gai – Cảnh khai thác than lộ thiên chủ yếu dùng sức người (phu) và vận chuyển bằng xe goòng – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản, số...
Hải Phòng – Sông Tam Bạc – Bưu ảnh Dufresne HP số 1
Hải Phòng – Sông Tam Bạc – Bưu ảnh Dufresne HP số 1
Hải Phòng – Nhà hát Thành phố – Bưu ảnh Union Commerciale Indochinoise
Hải Phòng – Nhà hát Thành phố – Bưu ảnh Union Commerciale Indochinoise
Hải Phòng – Nhà thờ Thiên chúa giáo ở Đồ Sơn – Bưu ảnh Dieulefils HN số 348A
Hải Phòng – Nhà thờ Thiên chúa giáo ở Đồ Sơn – Bưu ảnh Dieulefils HN số 348A
Hải Phòng – Người đàn bà hút thuốc lào bằng điếu bát – Bưu ảnh Dieulefils số 855, nhật ấn 9-8-1906
Hải Phòng – Người đàn bà hút thuốc lào bằng điếu bát – Bưu ảnh Dieulefils số 855, nhật ấn 9-8-1906
Hải Phòng – Đường Paul Bert, khách sạn Thương mại (Hotel de Commerce) được xây năm 1866
Hải Phòng – Đường Paul Bert, khách sạn Thương mại (Hotel de Commerce) được xây năm 1866 – Bưu ảnh Dufresne HP
Hải Phòng – Ngã tư Paul Bert (Điện Biên Phủ) và Amiral Courbet (Hoàng Văn Thụ). Toà nhà bên phải là Công ty Speidel của người Đức kinh doanh xăng dầu
Hải Phòng – Ngã tư Paul Bert (Điện Biên Phủ) và Amiral Courbet (Hoàng Văn Thụ). Toà nhà bên phải là Công ty Speidel của người Đức kinh doanh xăng dầu. Bưu ảnh...
Hải Phòng – Đám học trò trước Nhà hát và Nhà kèn của Thành phố
Hải Phòng – Đám học trò trước Nhà hát và Nhà kèn của Thành phố – Bưu ảnh Dieulefils HN số 216