Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – người thợ bản xứ đang chế tác đồ mỹ nghệ khảm (trai, xà cừ hay ốc)
Hà Nội – người thợ bản xứ đang chế tác đồ mỹ nghệ khảm (trai, xà cừ hay ốc)
Hà Nội – người lái xe rùa ( chở lợn) Bưu ảnh Dieulefils HN số 22
Hà Nội – người lái xe rùa ( chở lợn) Bưu ảnh Dieulefils HN số 22
Hà Nội – Ngôi chùa trên phố Sông Tô Lịch ( Chưa rõ địa điểm hiện tại)
Hà Nội – Ngôi chùa trên phố Sông Tô Lịch ( Chưa rõ địa điểm hiện tại) – Bưu ảnh Morreau HN, số 133
Hà Nội, ngày 11-11-1928, khánh thành Tượng đài và nhà bia Chiến sĩ trận vong tại khu vực trước cột cờ Hà Nội – Ảnh của Phủ Toàn Quyền
Hà Nội, ngày 11-11-1928, khánh thành Tượng đài và nhà bia Chiến sĩ trận vong tại khu vực trước cột cờ Hà Nội – Ảnh của Phủ Toàn Quyền – ST: Flickr Mạnh...
Hà Nội – Ngày 10-4-1927, Thống sứ Bắc Kỳ René Robin thăm và dự tiệc trà nhân đi nghỉ phép với Hội Hợp Thiện HN
Hà Nội – Ngày 10-4-1927, Thống sứ Bắc Kỳ René Robin thăm và dự tiệc trà nhân đi nghỉ phép với Hội Hợp Thiện HN
Hà Nội – Một nhóm lính thuỷ Pháp đứng trước Đại chiến sĩ trận vong
Hà Nội – Một nhóm lính thuỷ Pháp đứng trước Đại chiến sĩ trận vong
Hà Nội – Lễ khánh thành công trình mở rộng cầu Doumer ngày 23-4-1924 – Ảnh của Phủ toàn quyền, ký hiệu 432 GG
Hà Nội – Lễ khánh thành công trình mở rộng cầu Doumer ngày 23-4-1924 – Ảnh của Phủ toàn quyền, ký hiệu 432 GG
Hà Nội – Làng giấy Thuỵ Khuê, thợ đang giã chất liệu làm bột giấy
Hà Nội – Làng giấy Thuỵ Khuê, thợ đang giã chất liệu làm bột giấy – Bưu ảnh SCGM số 69
Hà Nội – Khung cảnh khu đấu xảo khu vực gian hàng Lyo sau trận bão ngày 7-6-1903
Hà NỘi – Khung cảnh khu đấu xảo khu vực gian hàng Lyo sau trận bão ngày 7-6-1903. Bưu ảnh Dieulefils HN số 2002, nhật ấn 6-3-1905
Hà Nội – Hội chợ Hà Nội 1928 . Toàn quyền R.Robin đến thăm gian hàng NHật Bản – Ảnh phủ Toàn quyền ký hiệu A 2531 GG
Hà Nội – Hội chợ Hà Nội 1928 . Toàn quyền R.Robin đến thăm gian hàng NHật Bản – Ảnh phủ Toàn quyền ký hiệu A 2531 GG