Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – Hội chợ 1925, ngày 8-12-1925 Toàn quyền Đông Dương A.Varenne thăm Hội chợ đăng trước gian hàng Australia
Hà Nội – Hội chợ 1925, ngày 8-12-1925 Toàn quyền Đông Dương A.Varenne thăm Hội chợ đăng trước gian hàng Australia – Flickr Mạnh Hải ST
Hà Nội – Hoả loà ( trại giam Trung tâm, Maison centrale) – Bưu ảnh Schneider HN số 118
Hà Nội – Hoả loà ( trại giam Trung tâm, Maison centrale) – Bưu ảnh Schneider HN số 118
Hà Nội – Học sinh trường Thông ngôn – ST của Fillippe Chaplain
Hà Nội – Học sinh trường Thông ngôn – ST của Fillippe Chaplain
Hà Nội – Đường Francis Garnier ( Nay là Đinh Tiên Hoàng)
Hà Nội – Đường Francis Garnier ( Nay là Đinh Tiên Hoàng), Hội khuyến nhạc (Société Philarmonique), tàu điện, xe kéo
Hà Nội – Đoàn múa rồng nước bộ dọc Phố Hàng Quạt, dân chúng kéo xem
Hà Nội – Đoàn múa rồng nước bộ dọc Phố Hàng Quạt, dân chúng kéo xem – Bưu ảnh Dieulefils HN số 79
Hà Nội – Các cô bé nhà quê gánh hoa bảo Nhật Bản lên phố bán – Bưu ảnh Diuelefils HN số 3013
Hà Nội – Các cô bé nhà quê gánh hoa bảo Nhật Bản lên phố bán – Bưu ảnh Diuelefils HN số 3013
Hà Nội – Bệnh viện Quân đội De Lanessan – Đường vào bên trong bệnh viện – Bưu ảnh Dieulefils HN số 156
Hà Nội – Bệnh viện Quân đội De Lanessan – Đường vào bên trong bệnh viện – Bưu ảnh Dieulefils HN số 156
Hà Nội – Ảnh cô Tư Hồng cùng gia nhân tại tư gia ở Phố Hội Vũ – Ảnh màu của Bảo tàng Albert Kahn (Paris) – Người chụp Léon Busy
Hà Nội – Ảnh cô Tư Hồng cùng gia nhân tại tư gia ở Phố Hội Vũ – Ảnh màu của Bảo tàng Albert Kahn (Paris) – Người chụp Léon Busy
Hà Nội 1889 – Rồng đá bậc thang lên Điện kính thiên trong thành Hà Nội bị Pháp chiếm xây tường ngăn thanh trụ ở pháo binh
Hà Nội 1889 – Rồng đá bậc thang lên Điện kính thiên trong thành Hà Nội bị Pháp chiếm xây tường ngăn thanh trụ ở pháo binh – ST: Flickr Mạnh Hải ( Vues...
Hà Nội 1940 – Nhà Thuỷ tạ trên Hồ Hoàn Kiếm – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội 1940 – Nhà Thuỷ tạ trên Hồ Hoàn Kiếm – ST: Flickr Mạnh Hải