Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – Toà thị chính thành phố (Hotel de Ville)
Hà Nội – Toà thị chính thành phố (Hotel de Ville) cửa bên, phía Nam nhìn sang vườn hoa Paul Bert
Hà Nội – Toà thị chính (hotel de ville, mairie)
Hà Nội – Toà thị chính (hotel de ville, mairie) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 11A
Hà Nội – Thợ vẽ phố Hàng Trống
Hà Nội – Thợ vẽ phố Hàng Trống (décorateur sur papier) – Chưa rõ gốc ảnh
Hà Nội – Toà thị chính (đốc lý) tượng Paul Bert và kho bạc nhìn từ vườn hoa đang xây dựng
Hà Nội – Toà thị chính (đốc lý) tượng Paul Bert và kho bạc nhìn từ vườn hoa đang xây dựng
Hà Nội – Người phu điều khiển xe rùa chở lợn
Hà Nội – Người phu điều khiển xe rùa chở lợn – Bưu ảnh Dieulefils HN số 22 – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Người phu điều khiển xe rùa chở lợn
Hà Nội – Người phu điều khiển xe rùa chở lợn – Bưu ảnh Dieulefils HN số 22 – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Người phu điều khiển xe rùa chở lợn
Hà Nội – Người phu điều khiển xe rùa chở lợn – Bưu ảnh Dieulefils HN số 22 – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Một góc chợ làng (phu đàn ông đẩy xe rùa và người đàn bà gánh gồng đi chợ)
Hà Nội – Một góc chợ làng (phu đàn ông đẩy xe rùa và người đàn bà gánh gồng đi chợ) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 20, nhật ấn 1909
Hà Nội 1896 – Xe rùa chở cây gỗ trên đường phố Hàng Bạc
Hà Nội 1896 – Xe rùa chở cây gỗ trên đường phố Hàng Bạc – ST: Flickr Mạnh Hải
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng (Le Génie Civil 8-5-1909, tr.26) – ST: Flickr Mạnh Hải