Thư viện ảnh xưa
Bắc Giang – Đường sắc qua cầu vào ga Phủ Lạng Thương – Bưu ảnh Dieulefils HN số 185
Bắc Giang – Đường sắc qua cầu vào ga Phủ Lạng Thương – Bưu ảnh Dieulefils HN số 185
Bắc Giang – Phủ Lạng Thương nền chợ cũ đã thành lòng đường đang đô thị hoá thời thuộc địa
Bắc Giang – Phủ Lạng Thương nền chợ cũ đã thành lòng đường đang đô thị hoá thời thuộc địa. – Bưu ảnh Dieulefils HN số 672D
Bắc Giang – Cầu đường sắt bắc qua sông Thương tại Phủ Lạng Thương
Bắc Giang – Cầu đường sắt bắc qua sông Thương tại Phủ Lạng Thương – Bưu ảnh Demange HN số 60
Hà Nội – Chùa Láng, cổng tam quan
Hà Nội – Cổng Tam quan Chùa Láng
Hà Nội – Ngôi nhà bưu điện thành phố
Hà Nội – Ngôi nhà bưu điện thành phố
Hà Nội – Một CT của Filippe Chaplain
Hà Nội – Một CT của Filippe Chaplain
Đường Cảnh Tùng (Tcheng Ki Tong), nhân vật chủ chốt của Nhà Thanh trong chiến tranh với Pháp ở Bắc Kỳ
Đường Cảnh Tùng (Tcheng Ki Tong), nhân vật chủ chốt của Nhà Thanh trong chiến tranh với Pháp ở Bắc Kỳ Tranh khắc trong sách Lucien Huard, La Guerre Illustrée
Đu tiên truyền thống trên những dàn đu kết bằng tre cho nam nữ đánh đu trong những lễ hội làng quê, nhất là vào dịp Tết
Đu tiên truyền thống trên những dàn đu kết bằng tre cho nam nữ đánh đu trong những lễ hội làng quê, nhất là vào dịp Tết
Cao Bằng – Cầu Thông Huế trên đường từ Quảng Uyên đến Trùng Khánh phủ
Cao Bằng – Cầu Thông Huế trên đường từ Quảng Uyên đến Trùng Khánh phủ
Cao Bằng – Đồn binh của Pháp ở Moxat nằm trên đường từ Cao Bằng đến Sóc Giang
Cao Bằng – Đồn binh của Pháp ở Moxat nằm trên đường từ Cao Bằng đến Sóc Giang