Thư viện ảnh xưa
Cao Bằng – Cửa vào Trung Hoa và thác nước gần Phủ Trùng Khánh
Cao Bằng – Cửa vào Trung Hoa và thác nước gần Phủ Trùng Khánh – Bưu ảnh Dieulefils-HN số 749
Cảnh sinh hoạt trên đồng ruộng Bắc Kỳ, cọn nước và mương máng và cách cấp nước cho ruộng vườn
Cảnh sinh hoạt trên đồng ruộng Bắc Kỳ, cọn nước và mương máng và cách cấp nước cho ruộng vườn – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản
Bích chương quảng bá du lịch Hải Phòng có cảng biển, sân bay và nền kỹ nghệ
Bích chương quảng bá du lịch Hải Phòng có cảng biển, sân bay và nền kỹ nghệ
Bích Chương quảng cáo Thanh anthracite của Mỏ Đông Triều
Bích Chương quảng cáo Thanh anthracite của Mỏ Đông Triều
Bắc Ninh – Không ảnh chụp Cầu Đáp Cầu bị bom Đồng Minh (Mỹ) ném bom trong Đại chiến II
Bắc Ninh – Không ảnh chụp Cầu Đáp Cầu bị bom Đồng Minh (Mỹ) ném bom trong Đại chiến II
Bắc Ninh – Thành cổ nhìn ra đường phố Bắc Ninh
Bắc Ninh – Thành cổ nhìn ra đường phố Bắc Ninh
Bắc Kỳ – Người dân quê dùng dụng cụ đánh bắt các loài cá nhỏ trên đồng
Bắc Kỳ – Người dân quê dùng dụng cụ đánh bắt các loài cá nhỏ trên đồng
Nam Định – Từ phía trong tường của Chùa Vọng Cung nhìn sang cột cờ Thành cổ Nam Định
Nam Định – Từ phía trong tường của Chùa Vọng Cung nhìn sang cột cờ Thành cổ Nam Định
Nam Định – Toàn cảnh đường phố người bản xứ trong thành Nam Định
Nam Định – Toàn cảnh đường phố người bản xứ trong thành Nam Định
Lào Cai – Cầu bắc qua sông Nập Thị đang thi công nối đường sắt và đường bộ, nối Lào Cai với Hồ Khẩu – Trung Quốc
Lào Cai – Cầu bắc qua sông Nập Thị đang thi công nối đường sắt và đường bộ, nối Lào Cai với Hồ Khẩu – Trung Quốc