Thư viện ảnh xưa
Hải Phòng – Thói quen bắt chấy của người dân bản xứ Hải Phòng
Hải Phòng – Thói quen bắt chấy của người dân bản xứ Hải Phòng
Hải Phòng – Cảng thương mại tàu L’Annam của hãng Messageries Maritimes cập bến Hải Phòng
Hải Phòng – Cảng thương mại tàu L’Annam của hãng Messageries-Maritimes cập bến Hải Phòng
Hải Phòng – Bến tàu trên sông Tam Bạc
Hải Phòng – Bến tàu trên sông Tam Bạc
Hải Phòng 1938-1939 – Chiến hạm Lamotte Poquet cập bến Hải Phòng
Hải Phòng 1938-1939 – Chiến hạm Lamotte Poquet cập bến Hải Phòng
Hà Nội – Cây đa cổ thụ kết thành cổng vào đền thờ Mỵ Châu ở Cổ Loa
Hà Nội – Cây đa cổ thụ kết thành cổng vào đền thờ Mỵ Châu ở Cổ Loa
Hà Nội – Lăng Hoàng Cao Khải ở Ấp Thái Hà – Trẻ chăn trâu bên một nhà bia trong khuôn viên lăng
Hà Nội – Lăng Hoàng Cao Khải ở Ấp Thái Hà – Trẻ chăn trâu bên một nhà bia trong khuôn viên lăng
Hà Nội – Cầu Giấy nhìn trên mặt đường vào một làng quê
Hà Nội – Cầu Giấy nhìn trên mặt đường vào một làng quê
Hà Nội – Toà nhà Bưu điện Thành Phố trong sách ảnh Le Tonkin EN 1900 giới thiệu tại Hội chợ Paris 1900
Hà Nội – Toà nhà Bưu điện Thành Phố trong sách ảnh Le Tonkin EN 1900 giới thiệu tại Hội chợ Paris 1900
Phố Nhà Thờ nhìn trực tiện Toà Nhà Thờ Lớn vào lúc tan lễ, nhiều quân nhân người Pháp và tín đồ bản xứ Hà Nội
Phố Nhà Thờ nhìn trực tiện Toà Nhà Thờ Lớn vào lúc tan lễ, nhiều quân nhân người Pháp và tín đồ bản xứ Hà Nội
Hà Nội – Ông Paul Boudet và các cộng sự ở Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương
Hà Nội – Ông Paul Boudet và các cộng sự ở Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương – VN Livres