Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – Nhà thờ Lớn phố Nhà Thờ và cảnh tín đồ tan buổi lễ
Hà Nội – Nhà thờ Lớn phố Nhà Thờ và cảnh tín đồ tan buổi lễ, có nhiều phương tiện giao thông trong nội thị Hà Nội
Hà Nội – Bưu điện thành phố Hà Nôi
Hà Nội – Bưu điện thành phố Hà Nôi
Hà Nội – Nhà bưu điện thành phố
Hà Nội – Nhà bưu điện thành phố
Hà Nội – Nhà bưu điện Thành Phố, sảnh trong toà nhà
Hà Nội – Nhà bưu điện Thành Phố, sảnh trong toà nhà
Hà Nội – Nhà Bưu điện ( bưu chính và điện tín) thành phố Hà Nội
Hà Nội – Nhà Bưu điện ( bưu chính và điện tín) thành phố Hà Nội
Hà Nội – Đền Quán Thánh tam quan và cổng đền
Hà Nội – Đền Quán Thánh tam quan và cổng đền toolTips('.classtoolTips0','Đền Quán Thánh, tên chữ là Trấn Vũ Quán, có từ đời Lý Thái Tổ (1010 - 1028), thờ Huyền...
Chùa Một Cột (Diên Hựu) – Ảnh màu của Bảo tàng Albert Kahn (Paris) Hà Nội
Chùa Một Cột (Diên Hựu) – Ảnh màu của Bảo tàng Albert Kahn (Paris) Hà Nội
Nam Định – Bản đồ hành chính tỷ lệ 1 trên 200.000
Nam Định – Bản đồ hành chính tỷ lệ 1 trên 200.000 – Không rõ thời gian vẽ nhưng nhà sưu tập xác định 1891 – Bản in của Schneider
Nam Định – Phố Hàng Đồng – Bưu ảnh Dufresne HP số 50
Nam Định – Phố Hàng Đồng – Bưu ảnh Dufresne HP số 50
Nam Định – Nhà máy rượu (của Hãng Fontaine) nhìn từ sông Đào
Nam Định – Nhà máy rượu (của Hãng Fontaine) nhìn từ sông Đào – Bưu ảnh Dieulefils HN số 400A