Thư viện ảnh xưa
Nam Định – Con đường (boulebard) dẫn ra ga xe lửa của Thành phố
Nam Định – Con đường (boulebard) dẫn ra ga xe lửa của Thành phố – Bưu ảnh Dieulefils HN, số 402
Nam Định – Bờ kè dòng sông (Vị Hoàng) trong thành phố
Nam Định – Bờ kè dòng sông (Vị Hoàng) trong thành phố. Bưu ảnh Union Commerciale Indochinoise số 198
Nam Định 12-1897 – Dân chúng đứng trước tấm bích chương quảng cáo cho Đấu xảo thuộc địa
Nam Định 12-1897 – Dân chúng đứng trước tấm bích chương quảng cáo cho Đấu xảo thuộc địa – Flickr Mạnh Hải
Nam Định (1920-1929) Nhà bưu điện ( Bưu chính và điện tín) thành phố
Nam Định (1920-1929) Nhà bưu điện ( Bưu chính và điện tín) thành phố
Nam Định – Khách sạn Pháp quốc ( Hotel de France)
Nam Định – Khách sạn Pháp quốc ( Hotel de France) Bưu ảnh Union Commerciale Indochinoise số 200
Nam Định – Cột cờ của thành cũ
Nam Định – Cột cờ của thành cũ – Bưu ảnh Demange HN số 37
Lính khố đỏ Bắc Kỳ thực tập chữa cháy – Bưu ảnh Moreau HN số 1119
Lính khố đỏ Bắc Kỳ thực tập chữa cháy – Bưu ảnh Moreau HN số 1119
Hà Nội – Lính cứu hoả trình diễn tại Đấu xảo Hà Nội 1902
Hà Nội – Lính cứu hoả trình diễn tại Đấu xảo Hà Nội 1902 – Bưu ảnh Moreau HN số 1492
Nam Định – Bản đồ thành phố Nam Định do Sở Địa dư Đông Dương vẽ năm 1924
Nam Định – Bản đồ thành phố Nam Định do Sở Địa dư Đông Dương vẽ năm 1924, có phần dự án cải tạo, tỉ lệ 1 trên 4000 Bản đồ có dấu lưu chiểu của...
Hải Phòng – Một xưởng đóng tàu ở Hải Phòng
Hải Phòng – Một xưởng đóng tàu ở Hải Phòng – Flickr Mạnh Hải – ( ĐD năm 1889 – Vues de l’Indochine 1889)