Thư viện ảnh xưa
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng thời điểm đang thi công
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng thời điểm đang thi công (Le Génie Civli 8-5-1909, tr.27) – Flickr Mạnh Hải ST
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng được giới thiệu trên trang 1 tờ Le Génie Civil 8-5-1909
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng được giới thiệu trên trang 1 tờ Le Génie Civil 8-5-1909 – ST: Flickr Mạnh Hải
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng bắc qua Sông Mã, các công đoạn thi công
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng bắc qua Sông Mã, các công đoạn thi công (Le Génie Civil 8-5-1909, tr.28) – ST: Flickr Mạnh Hải
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng, bản vẽ kỹ thuật một số chi tiết Le-Génie-Civil 8-5-1909
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng, bản vẽ kỹ thuật một số chi tiết Le-Génie-Civil 8-5-1909 – ST: Flickr Mạnh Hải
Thanh Hoá 1920-1929 Cầu đường sắt Hàm Rồng bắc qua sông Mã, nhìn từ triền núi bờ Nam
Thanh Hoá 1920-1929 Cầu đường sắt Hàm Rồng bắc qua sông Mã, nhìn từ triền núi bờ Nam – ST: Flickr Mạnh Hải
Sóc Trăng – Trường nữ học Sóc Trăng (giờ thể dục)
Sóc Trăng – Trường nữ học Sóc Trăng (giờ thể dục) – ST: Flickr Mạnh Hải (Cochinhchine scolaire)
Hà Nội – Thợ vẽ và thợ thêu ở phố Hàng Trống
Hà Nội – Thợ vẽ và thợ thêu ở phố Hàng Trống – Ảnh Dieulefils và Rigal phát hành 1892 – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Thợ mộc và chạm gỗ – Ảnh Dieulefils và Rigal phát hành 1892
Hà Nội – Thợ mộc và chạm gỗ – Ảnh Dieulefils và Rigal phát hành 1892 – ST: Flickr Mạnh Hải
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng nhìn theo trục Bắc Nam
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng nhìn theo trục Bắc Nam – Bưu ảnh tô màu Vạn Xuân
Lạng Sơn – Đường sắt Ga Đồng Đăng
Lạng Sơn – Đường sắt Ga Đồng Đăng – Bưu ảnh Union Commerciale Indochinoise số 33