Thư viện ảnh xưa
Móng Cái – Quan Tri Châu trong quan phục
Móng Cái – Quan Tri Châu trong quan phục – Bưu ảnh Dieulefilss số 328C – ST:HHC-261
Lính tập Bắc Kỳ đang rèn võ
Lính tập Bắc Kỳ đang rèn võ – Bưu ảnh Moreau HN, nhật ấn 26-11-1904
Lào Cai – Làng Lao Ký, làng biên giới Việt – Trung Song Phong
Lào Cai – Làng Lao Ký, làng biên giới Việt – Trung Song Phong – Bưu ảnh Dieulefils số 65, bút tích ngày 15-5-1904, nhật ấn 31-5-1904, là 31-5-1904, nơi nhận...
Hải Phòng – Cày ruộng khô
Hải Phòng – Cày ruộng khô – Bưu ảnh Bonal, HP số 72 – Bút tích mặt sau 20-05-1910
Hải Phòng – Bến cảng
Hải Phòng – Bến cảng – Bưu ảnh Indochine Films et Cinémas SG số 39
Hà Nội – Giáo xứ Hoàng Nguyên – Ky lễ tại Hà Nội
Hà Nội – Giáo xứ Hoàng Nguyên – Ky lễ tại Hà Nội – Bưu ảnh Saint Pierre Apôtre số 8
Góc chợ người An Nam
Góc chợ người An Nam – Bưu ảnh số 59 – ST:HHC
Con trâu làm việc ngoài đồng
Con trâu làm việc ngoài đồng – Bưu ảnh của Union Postale Universelle – ảnh của Junillard, HN, ST HHC
Cao Bằng – Trục lộ chính của thị xã – Bưu ảnh Dieulefils HN số 823
Cao Bằng – Trục lộ chính của thị xã – Bưu ảnh Dieulefils HN số 823
Các nhà truyền giáo hành sự ở Bắc Kỳ ( sử dụng thuyền đi dọc các cong sông truyền đạo)
Các nhà truyền giáo hành sự ở Bắc Kỳ ( sử dụng thuyền đi dọc các cong sông truyền đạo) Bưu ảnh của Mission Étrangère de Paris. ST HHC