Thư viện ảnh xưa
Bắc Giang – Trại lính ở Phủ Lạng Thương – Bưu ảnh ST HHC
Bắc Giang – Trại lính ở Phủ Lạng Thương – Bưu ảnh ST HHC
Vịnh Hạ Long nhìn từ Hang Sửng Sốt (Grotte de Surpise)
Vịnh Hạ Long nhìn từ Hang Sửng Sốt (Grotte de Surpise) – Bưu ảnh Nadal SG – ST: HHC-115
Tuần dương hạm (croiseur cuirasée) Sully, chiến hạm sang Đông dương và bị đắm tại Hạ Long
Tuần dương hạm (croiseur cuirasée) Sully, chiến hạm sang Đông dương và bị đắm tại Hạ Long – Bưu ảnh Bougault số 580 – ST:HHC-160
Sơn Tây – Một gia đình người An Nam
Sơn Tây – Một gia đình người An Nam – Bưu ảnh Dieulefils số 606 – ST:HHC-192
Thiếu nữ người dân tộc thiểu số vùng Lào Kay
Thiếu nữ người dân tộc thiểu số vùng Lào Kay – Bưu ảnh Dieulefils HN số 542 – ST:HHC-184
Sài Gòn – Tàu Thư France trên bến cảng
Sài Gòn – Tàu Thư France trên bến cảng – Bưu ảnh F.F Decoly SF số 138, nhật ấn 19-03-1910, bút tích 17-03-1910 – ST:HHC-155
Phu vận chuyển bằng xe bò kéo vùng Thượng du Bắc Kỳ
Phu vận chuyển bằng xe bò kéo vùng Thượng du Bắc Kỳ – Bưu ảnh Schneider HN số 106 – ST: HHC-191
Lạng Sơn – Toàn cảnh Lạng Sơn nhìn từ pháp đài Négrier
Lạng Sơn – Toàn cảnh Lạng Sơn nhìn từ pháp đài Négrier – Bưu ảnh số 811 – ST:HHC-188
Lạng Sơn – Làng mạc và trại lính tập
Lạng Sơn – Làng mạc và trại lính tập – Bưu ảnh Dieulefils số 817 – ST: HHC-107
Hòn Gai – Trạm xá và trại lính thuộc địa
Hòn Gai – Trạm xá và trại lính thuộc địa – Bưu ảnh Dieulefils số 309 – ST: HHC-010