Thư viện ảnh xưa
Hải Phòng – Đồ Sơn, đoạn đường gấp khúc
Hải Phòng – Đồ Sơn, đoạn đường gấp khúc – Bưu ảnh Réunis de Nancy số 350 – ST: HHC-196
Hà Nội – Một quần thể tượng thờ ở Hà Nội
Hà Nội – Một quần thể tượng thờ ở Hà Nội – Bưu ảnh SCGM số 13 – ST: HHC-105
Hà Nội – Nhóm những người phụ nữ An Nam
Hà Nội – Nhóm những người phụ nữ An Nam – Bưu ảnh Réunis de Nancy số 116 Mặt sau có bút tích ngày 15-10-1919 – ST: HHC-135
Hà Nội – Hồ Tây (Grand Lac) – Bưu ảnh Dieulefils
Hà Nội – Hồ Tây (Grand Lac) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 33 – ST: HHC-139
Hà Nội – Chùa Hoa trong vườn Bách Thảo, gần Phủ Toàn quyền, cổng chính
Hà Nội – Chùa Hoa trong vườn Bách Thảo, gần Phủ Toàn quyền, cổng chính. Bưu ảnh Dieulefils số 3042 – ST: HHC-112
Cao Bằng – Cầu Thông Huế trên đường tử Quảng Uyên đến Trung Khánh Phủ
Cao Bằng – Cầu Thông Huế trên đường tử Quảng Uyên đến Trung Khánh Phủ – Bưu ảnh Dieulefils số 835, mặt sau có bút tích đề 18-6-1914....
Bắc Kỳ – Vai tuồng lính cấm quân (garde-de-Palais)
Bắc Kỳ – Vai tuồng lính cấm quân (garde-de-Palais) – Bưu ảnh Dieulefils số 196 – ST: HHC-104
Thợ rèn bản xứ – Bưu ảnh số 23
Thợ rèn bản xứ – Bưu ảnh số 23 ST: HHC-006
Thị Cầu (Bắc Ninh) – Trại lính – Bưu ảnh Cll.L.L số 95
Thị Cầu (Bắc Ninh) – Trại lính – Bưu ảnh Cll.L.L số 95 – ST: HHC-073
Thị Cầu ( Bắc Ninh) – Trại lính – Bưu ảnh Coll.LL
Thị Cầu ( Bắc Ninh) – Trại lính – Bưu ảnh Coll.LL – ST: HHC-072