Thư viện ảnh xưa
Thanh Hoá – Sầm Sơn – Ngư dân giăng lưới – Bưu ảnh A.Didier-HN số 13
Thanh Hoá – Sầm Sơn – Ngư dân giăng lưới – Bưu ảnh A.Didier-HN số 13 – ST: HHC-011
Thanh Hoá – Bưu ảnh số 470
Thanh Hoá – Bưu ảnh số 470, nhật ấn 6-8-1908 – ST: HHC-025
Phương tiện vận chuyển, những con ngựa nhỏ vùng biên giới Việt Trung
Phương tiện vận chuyển, những con ngựa nhỏ vùng biên giới Việt Trung – Bưu ảnh CTy Taupin HN – ST: HHC-046
Sơn Tây – Cửa Tây thành
Sơn Tây – Cửa Tây thành – Bưu ảnh số 609 – ST: HHC-085
Phòng ăn trên tàu Tonkin của hãng Messageries Maritimes
Phòng ăn trên tàu Tonkin của hãng Messageries Maritimes – Bưu ảnh ST: HHC-082
Sơn Tây – Cổng thành phía Bắc nhìn từ bên trong
Sơn Tây – Cổng thành phía Bắc nhìn từ bên trong – Bưu ảnh Dieulefils số 485A – ST: HHC-095
Những thiếu nữ đi trảy hội ngày tết với những chiếc nón quai thao bên mình
Những thiếu nữ đi trảy hội ngày tết với những chiếc nón quai thao bên mình – Bưu ảnh, nhật ấn 10-11-1906 – ST: HHC-002
Những đảo đá trên Vịnh Hạ Long
Những đảo đá trên Vịnh Hạ Long – Bưu ảnh Édition photo Nadal – ST: HHC-004
Tuyên Quang – Cổng thành và tường thành giữa các công trình mới xây
Tuyên Quang – Cổng thành và tường thành giữa các công trình mới xây – Bưu ảnh Dieulefils số 575 – ST: HHC-057
Vịnh Hạ Long – Bưu ảnh Fléviet-HN số 40
Vịnh Hạ Long – Bưu ảnh Fléviet-HN số 40