Thư viện ảnh xưa
Yên Thế, Nhã Nam, Một cá thể khỉ nan của rừng Yên Thế – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3350
Yên Thế, Nhã Nam, Một cá thể khỉ nan của rừng Yên Thế – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3350 – ST: HHC-092
Bắc Kỳ – Hải Phòng – Bên trong một ngôi chùa – Bưu ảnh Fauve số 82
Bắc Kỳ – Hải Phòng – Bên trong một ngôi chùa – Bưu ảnh Fauve số 82
Hà Nội – Quảng trường Pạul Bert (tượng) và toà nhà Bưu điện
Hà Nội – Quảng trường Pạul Bert (tượng) và toà nhà Bưu điện – Bưu ảnh số 671 – ST: HHC-081
Hà Nội – Trại lính trong thành Hà Nội – Bưu ảnh Dieulefils số 23
Hà Nội – Trại lính trong thành Hà Nội – Bưu ảnh Dieulefils số 23 – ST: HHC-084
Hà Nội – Cầu Doumer (cầu Long Biên), người gánh nước, xe rùa và xe ba gác
Hà Nội – Cầu Doumer (cầu Long Biên), người gánh nước, xe rùa và xe ba gác – Bưu ảnh số 42 – ST: HHC-067 toolTips('.classtoolTips3','Cầu Long Biên là cây cầu...
Hải Phòng – Quang cảnh biển Đồ Sơn
Hải Phòng – Quang cảnh biển Đồ Sơn – Bưu ảnh Demange HN số 2 – ST: HHC-039
Hà Nội – Toà trụ sở của Phòng Nông nghiệp và Thương mại Bắc Kỳ
Hà Nội – Toà trụ sở của Phòng Nông nghiệp và Thương mại Bắc Kỳ – Bưu ảnh Dieulefils số 3041 – ST: HHC-074
Hà Nội – Sông Hồng phía hạ lưu cầu Doumer – Đội tàu vận tải đường sông
Hà Nội – Sông Hồng phía hạ lưu cầu Doumer – Đội tàu vận tải đường sông – Bưu ảnh Grand Magasin Unis – ST: HHC-090 toolTips('.classtoolTips4','Khi quan...
Một lò gạch ở Bắc Kỳ – Bưu ảnh số 5
Một lò gạch ở Bắc Kỳ – Bưu ảnh số 5 – ST: HHC-032
Một đám lính cơ dẫn giải 4 tên cướp mang theo thủ cấp của thủ lĩnh tên Ca
Một đám lính cơ dẫn giải 4 tên cướp mang theo thủ cấp của thủ lĩnh tên Ca – ST: HHC-063