Thư viện ảnh xưa
Lính tập Bắc kỳ luyện tập môn võ quyền anh
Lính tập Bắc kỳ luyện tập môn võ quyền anh – Bưu ảnh Moreau-HN số 1117, nhật ấn Tà Lùng ngày 26-11-1904 – ST:HHC-027
Lạng Sơn – Cối giã gạo bằng sức nước – Bưu ảnh Dieulefils-HN số 810
Lạng Sơn – Cối giã gạo bằng sức nước – Bưu ảnh Dieulefils-HN số 810 – ST: HHC-005
Hà Nội – Phía Nam TP nhìn từ Cột cờ trong thành. Phía xa có toà trung tâm của khu đấu xảo
Hà Nội – Phía Nam TP nhìn từ Cột cờ trong thành. Phía xa có toà trung tâm của khu đấu xảo
Hà Nội – Ngôi chùa gần Cầu Dơ – Bưu ảnh Dieulefils số 187
Hà Nội – Ngôi chùa gần Cầu Dơ – Bưu ảnh Dieulefils số 187 – ST: HHC-083
Hà Nội – Mộ của Henri Rivière ở gần Cầu Giấy – Bưu ảnh Dieulefils số 39
Hà Nội – Mộ của Henri Rivière ở gần Cầu Giấy – Bưu ảnh Dieulefils số 39 nhật ấn ngày 27-11-1909 – ST: HHC-076
Hà Nội – Không gian bên đường Jules Fery ( nay là Lê Thái Tổ) Nhìn ra hồ Hoàn Kiếm
Hà Nội – Không gian bên đường Jules Fery ( nay là Lê Thái Tổ) Nhìn ra hồ Hoàn Kiếm – Bưu ảnh số 105 – ST: HHC-088
Hà Nội – Hồ Gươm nhìn về phía Đông nam – Tháp Rùa – Đền Ngọc Sơn và khu phố bản xứ
Hà Nội – Hồ Gươm nhìn về phía Đông nam – Tháp Rùa – Đền Ngọc Sơn và khu phố bản xứ – Bưu ảnh Dieulefils số 47 – ST:HHC-0100
Hà Nội – Hình loại trang trí trên cổng chùa Hoa trong vườn Bách Thảo Hà Nội
Hà Nội – Hình loại trang trí trên cổng chùa Hoa trong vườn Bách Thảo Hà Nội – Bưu ảnh số 3007 – ST: HHC-191
Hà Nội – Bệnh viện Quân đội (Đồn Thuỷ Lanessance) khu vực trị nữ
Hà Nội – Bệnh viện Quân đội (Đồn Thuỷ Lanessance) khu vực trị nữ – Bưu ảnh Dieulefils số 27 – ST: HHC-066
Hà Nội – Bến tàu trên sông Hồng – Bưu ảnh Flévet số 17
Hà Nội – Bến tàu trên sông Hồng – Bưu ảnh Flévet số 17 – ST: HHC-087 toolTips('.classtoolTips4','Khi quan Toàn quyền cùng các quan xuống xe ô tô, các quan...