Thư viện ảnh xưa
Hà Nội, khu vườn hoa phía đường Jules Ferry nhìn qua hồ Hoàn Kiếm tới khu dân cư bản xứ
Hà Nội, khu vườn hoa phía đường Jules Ferry (Hàng Trống) nhìn qua hồ Hoàn Kiếm tới khu dân cư bản xứ – Bưu ảnh Dieulefils số 13 – ST: HHC-098
Cổng Tam Quan vào đền Tháp Bút ( Ngọc Sơn)
Cổng Tam Quan vào đền Tháp Bút ( Ngọc Sơn) – Bưu ảnh Dieulefils số 103
Hà Nội – Cầu bắc qua sông hồng 1800m (Cầu Doumer – Long Biên)
Hà Nội – Cầu bắc qua sông hồng 1800m (Cầu Doumer – Long Biên) – Bưu ảnh Dieulefils số 42 – ST: HHC-068 toolTips('.classtoolTips4','Khi quan Toàn quyền cùng...
Hà Nội – Các doanh trại quân đội Pháp đóng trong thành Hà Nội
Hà Nội – Các doanh trại quân đội Pháp đóng trong thành Hà Nội – Bưu ảnh Dieulefils số 23 – ST: HHC-080 toolTips('.classtoolTips4','Khi quan Toàn quyền cùng...
Hà Nội – Đường Nhượng địa, Bộ tư lệnh quân Pháp và sở Địa dư Đông Dương
Hà Nội – Đường Nhượng địa, Bộ tư lệnh quân Pháp và sở Địa dư Đông Dương – Bưu ảnh Dieulefils số 334 – ST: HHC-075
Dùng chiếc gàu sòng để bắt cá trên cánh đồng
Dùng chiếc gàu sòng để bắt cá trên cánh đồng – Bưu ảnh Vallot SG số 23 – ST: HCC-053
Đáp Cầu, Bắc Ninh – Khu mộ tháp các vị sư tại chùa Kế Tài – Bưu ảnh Dieulefils HN số 669
Đáp Cầu, Bắc Ninh – Khu mộ tháp các vị sư tại chùa Kế Tài – Bưu ảnh Dieulefils HN số 669 – ST: HHC-064
Đáp Cầu (Bắc Ninh) – Trại lính pháo thủ – Bưu ảnh số 111
Đáp Cầu (Bắc Ninh) – Trại lính pháo thủ – Bưu ảnh số 111 – ST: HHC-065
Hạ Long – Vài hòn đảo trong Vịnh – Bưu ảnh Nadal SG
Hạ Long – Vài hòn đảo trong Vịnh – Bưu ảnh Nadal SG, bút tích (trang sau) 9-11-1934 – ST: HHC-021
Hạ Long – Vụ đắm tàu Sully và dấu tích con tàu trong lòng Vịnh Hạ Long tình trạng 10-1905
Hạ Long – Vụ đắm tàu Sully và dấu tích con tàu trong lòng Vịnh Hạ Long tình trạng 10-1905 – Bưu ảnh số 274 – ST: HHC-085