Thư viện ảnh xưa
Cầu Đơ, Quang cảnh làng quê ở Mỹ Đức
Cầu Đơ, Quang cảnh làng quê ở Mỹ Đức – Bưu ảnh serie7 số 1 nhật ấn 17-04-1906 – ST: HHC-056
Bắc Kỳ, Đội lính kèn trống người bản xứ – Bưu ảnh Dieulefils số 157
Bắc Kỳ, Đội lính kèn trống người bản xứ – Bưu ảnh Dieulefils số 157 – ST: HHC-060
Bắc Kỳ, Nền pháp lý bản xứ – Phạt đòn đánh roi
Bắc Kỳ, Nền pháp lý bản xứ – Phạt đòn đánh roi – Bưu ảnh số 78 – ST: HHC-052
Tấm bình phong trước Hành cung trong thành Bắc Ninh
Bắc Ninh – Tấm bình phong trước Hành cung trong thành Bắc Ninh – Bưu ảnh số 64bb – ST: HHC-044
Cô gái Mường nhà khá giả ở Bảo Hà – Bưu ảnh số 150 – ST: HHC-048
Cô gái Mường nhà khá giả ở Bảo Hà – Bưu ảnh số 150 – ST: HHC-048
Quan kinh lược tại Hà Nội cuối thế kỷ XIX
Kinh lược sứ là chức danh đại diện nhà vua đi thi hành một sứ mệnh cụ thể và nhất thời. Sau Hiệp ước 1884, chính quyền Pháp buộc triều đình Huế đặt chức...
Tháp rùa Hồ Gươm với tượng nữ thần tự do, Hà Nội thập niên 1890
Tháp rùa Hồ Gươm với tượng nữ thần tự do, Hà Nội thập niên 1890