Thư viện ảnh xưa
Xe kéo trên phố cổ Hà Nội, 1937-1938
Xe kéo trên phố cổ Hà Nội, 1937-1938
Hà Nội – Xe kéo tại khu phố cổ Hà Nội 1937-1938
Hà Nội – Xe kéo tại khu phố cổ Hà Nội 1937-1938
Đấu gậy tại lễ hội Hà Đông thập niên 1920
Đấu gậy tại lễ hội Hà Đông thập niên 1920
Lễ hội tại Hà Đông thập niên 1920
Lễ hội tại Hà Đông thập niên 1920
Quảng Ninh – Thuyền đánh cá của ngư dân Quảng Yên
Quảng Ninh – Thuyền đánh cá của ngư dân Quảng Yên
Quảng Ninh – Bệnh viện quân đội Quảng Yên thập niên 1920
Quảng Ninh – Bệnh viện quân đội Quảng Yên thập niên 1920
Hà Nội – Tàu điện chạy trên phố Hàng Đào, Hà Nội
Tàu điện chạy trên phố Hàng Đào, Hà Nội
Hà Nội – Tàu điện trên đường Đinh Tiên Hoàng ( đường Garnier) Hà Nội, thập niên 1920
Hà Nội – Tàu điện trên đường Đinh Tiên Hoàng ( đường Garnier) Hà Nội, thập niên 1920
Hà Nội – Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục giữa phố Hàng Đào và Bờ Hồ, thập niên 1920
Quảng trường Đông Kinh nghĩa thục giữa phố Hàng Đào và Bờ Hồ, thập niên 1920