Thư viện ảnh xưa
Lạng Sơn – Đường sắt ga Bắc Lệ
Lạng Sơn – Đường sắt ga Bắc Lệ – Bưu ảnh Jumillard HN
Lạng Sơn – Đường sắt ga Bắc Lệ
Lạng Sơn – Đường sắt ga Bắc Lệ – Bưu ảnh Dieulefils HN số 559, bút tích 1904
Hà Nội – Chùa Láng nhìn từ phía ngoài, những luống rau húng nổi tiếng vùng Láng
Hà Nội – Chùa Láng nhìn từ phía ngoài, những luống rau húng nổi tiếng vùng Láng
Hà Nội – Đường sắt vào Cầu Doumer từ bờ Nam (ga Đầu Cầu)
Hà Nội – Đường sắt vào Cầu Doumer từ bờ Nam (ga Đầu Cầu) – Bưu ảnh Moreau HN số 227
Hà Nội – Đường sắt Ga Gia Lâm – Đoàn tàu trong ngày lễ
Hà Nội – Đường sắt Ga Gia Lâm – Đoàn tàu trong ngày lễ – Bưu ảnh Demange HN số 48
Hà Nội – Đường sắt Ga Gia Lâm – Bưu ảnh Demange HN số 48, nhật ấn 9-4-1906
Hà Nội – Đường sắt Ga Gia Lâm – Bưu ảnh Demange HN số 48, nhật ấn 9-4-1906
Hà Nội – Đường sắt Ga Gia Lâm – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3032
Hà Nội – Đường sắt Ga Gia Lâm – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3032
Hà Nội – Đường sắt – Ga đầu cầu Doumer (nay là cầu Long Biên)
Hà Nội – Đường sắt – Ga đầu cầu Doumer (nay là cầu Long Biên) toolTips('.classtoolTips3','Cầu Long Biên là cây cầu bắc qua sông Hồng nối quận Hoàn Kiếm với...
Hà Nội – Đường sắt – Ga đầu cầu Doumer (Long Biên)
Hà Nội – Đường sắt – Ga đầu cầu Doumer (Long Biên)
Hà Nội – đường lên ga đầu cầu Doumer, bờ Nam Sông Hồng
Hà Nội – đường lên ga đầu cầu Doumer, bờ Nam Sông Hồng – Bưu ảnh SBJ Hai Phong số 308 toolTips('.classtoolTips4','Khi quan Toàn quyền cùng các quan xuống xe ô...