Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – Trung tâm thương mại De Beaux, phố Tràng Tiền, Hà Nội
Hà Nội – Trung tâm thương mại De Beaux, phố Tràng Tiền, Hà Nội
Hà Nội – Tàu điện chạy qua phố Hàng Buồm, Hà Nội
Hà Nội – Tàu điện chạy qua phố Hàng Buồm, Hà Nội
Hà Nội – Tàu điện chạy trên phố Cửa Nam, Hà Nội
Hà Nội – Tàu điện chạy trên phố Cửa Nam, Hà Nội
Tàu điện từ Hà Nội vào Hà Đông trước khi khởi hành
Tàu điện từ Hà Nội vào Hà Đông trước khi khởi hành
Hà Nội – Tuyến xe điện Hà Nội – Hà Đông đi qua ấp Thái Hà
Hà Nội – Tuyến xe điện Hà Nội – Hà Đông đi qua ấp Thái Hà
Hà Nội – Tuyến tàu điện từ Hà nội đi Hà Đông thập niên 1920
Hà Nội – Tuyến tàu điện từ Hà nội đi Hà Đông thập niên 1920
Hà Nội – Tàu điện chạy trên phố Hàng Đào, Hà Nội năm 1926
Hà Nội – Tàu điện chạy trên phố Hàng Đào, Hà Nội năm 1926
Hà Nội – Tàu điện chạy trên phố Hàng Buồm
Hà Nội – Tàu điện chạy trên phố Hàng Buồm
Hà Nội – Tàu điện tại Hà Nội trên tạp chí La Dépêche coloniale illustrée, 28-02-1905
Hà Nội – Tàu điện tại Hà Nội trên tạp chí La Dépêche coloniale illustrée, 28-02-1905