Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – Nhà máy xe điện Hà Nội, ảnh trên tạp chí La Dépêche coloniale illustrée, 28-02-1905
Nhà máy xe điện Hà Nội, ảnh trên tạp chí La Dépêche coloniale illustrée, 28-02-1905
Tàu điện tại Hà Nội trên tạp chí La Dépêche coloniale illustrée, ngày 28-02-1905
Tàu điện tại Hà Nội trên tạp chí La Dépêche coloniale illustrée, ngày 28-02-1905
Hà Nội – Tàu điện chạy trên phố Hàng Đào Hà Nội
Tàu điện chạy trên phố Hàng Đào Hà Nội
Phía trong nhà máy xe điện Hà Nội
Phía trong nhà máy xe điện Hà Nội
Nhà máy sửa chữa tàu điện tại Hà Nội
Nhà máy sửa chữa tàu điện tại Hà Nội
Nhà máy sửa chữa tàu điện tại Hà Nội
Nhà máy sửa chữa tàu điện tại Hà Nội
Tàu điện tại Hà Nội
Tàu điện tại Hà Nội
Tàu điện chạy trên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tàu điện chạy trên bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội
Xe điện tại Hà Nội
Xe điện tại Hà Nội
Nam Định – Đấu vật tại lễ hội làng Bình Cách
Nam Định – Đấu vật tại lễ hội làng Bình Cách