Thư viện ảnh xưa
Lính Pháp hành quân tại Tuyên Quang
Lính Pháp hành quân tại Tuyên Quang
Lính Pháp tập trận ở Tuyên Quang trước 1945
Lính Pháp tập trận ở Tuyên Quang trước 1945
Vận chuyển gỗ bằng bè tại Tuyên Quang thập niên 1920
Vận chuyển gỗ bằng bè tại Tuyên Quang thập niên 1920
Tuyên Quang – Giao thông bằng bè tre tại Tuyên Quang thập niên 1920
Giao thông bằng bè tre tại Tuyên Quang thập niên 1920
Khai thác gỗ tre tại Tuyên Quang thập niên 1920
Khai thác gỗ tre tại Tuyên Quang thập niên 1920
Khai thác gỗ tre tại Tuyên Quang thập niên 1920
Khai thác gỗ tre tại Tuyên Quang thập niên 1920
Tuyên Quang – Toàn cảnh Tuyên Quang thập niên 1920
Tuyên Quang – Toàn cảnh Tuyên Quang thập niên 1920
Khai thác mỏ kẽm ở Tuyên Quang
Khai thác mỏ kẽm ở Tuyên Quang
Phúc Yên – Cây đa ở cổng đền thờ Mỵ Châu tại làng Cổ Loa, tỉnh Phúc Yên
Cây đa ở cổng đền thờ Mỵ Châu tại làng Cổ Loa, tỉnh Phúc Yên
Nghề lấy ráy tai dạo tại Hà Nội năm 1884
Hai cậu bé đang hành nghề lấy ráy tai dạo trên đường phố Hà Nội. Bác sĩ Hocquard ghi kèm thêm nhận xét “Một nghề không bao giờ biết đến khủng hoảng: thợ...