Thư viện ảnh xưa
Quan đại thần Nguyễn Trọng Hợp (1834-1902)
Trên bức ảnh chú thích : Ông Nguyễn Trọng Hợp làm Quyền Kinh lược sứ Bắc Kỳ từ 1885 đến 1887, vì trong thời gian này Kinh lược sứ Nguyễn Hữu Độ bận nhiều việc ở Huế. Nguyễn Trọng Hợp (1834-1902) bắt đầu làm quan với chức Tu soạn Tập Hiền viện, sau chuyển đi làm Tri phủ Xuân Trường, rồi đổi làm Thị độc ở Nội các. Năm 1881, Nguyễn Trọng Hợp được bổ làm Tả tham tri bộ Lại rồi thăng Thự Thượng thư quản Thương bạc sự vụ đại thần. Năm 1885, Nguyễn Trọng Hợp được thăng Tổng đốc Sơn-Hưng-Tuyên, Thự Hiệp biện Đại học sĩ, tạm làm Quyền Kinh lược sứ Bắc Kỳ, vì Kinh lược sứ Nguyễn Hữu Độ phải ở...
Quan triều đình và đoàn tùy tùng tại Bắc Kỳ
Bức ảnh mô tả : viên quan cưỡi ngựa đi cùng với những người tùy tùng của mình. Hai người trong số họ đeo kiếm. Người đàn ông ở bên phải cầm tẩu và người...
Những nông dân đánh dậm bắt cá ở nông thôn miền Bắc
Công xã nông thôn là những đơn vị dân cư được thành lập trong quá trình di cư, khai thác và chiếm hữu đất đai, tư liệu sản xuất quan trọng trực tiếp tư nhiên,...
Bắc Kỳ – Trâu tắm ao, nông thôn miền Bắc, đầu thế kỷ XX
Làng xã nông thôn là những đơn vị dân cư được thành lập trong quá trình di cư, khai thác và chiếm hữu đất đai, tư liệu sản xuất quan trọng trực tiếp tư nhiên,...
Hà Nội – Hiệu trưởng VICTOR TARDIEU (ngồi giữa) cùng các thầy trò trường Mỹ thuật Đông Dương, năm 1926
Trường Mỹ thuật Đông Dương được thành lập ngày 27 Tháng Mười năm 1924 theo nghị định  của Toàn quyền Đông Dương Martial Merlin. Tên tiếng Pháp của trường...
Bách thảo Hà Nội xưa
Vườn bách thảo Hà Nội  là một công viên cây xanh nằm ở phía tây bắc thủ đô Hà Nội, được thành lập từ những năm đầu người Pháp đặt nền đô hộ lên...
Ông RHEINART, Tổng trú sứ Bắc và Trung Kỳ
Pierre Paul Rheinart des Essarts, sinh ngày 1/11/1840 ở Charleville-Mezières ( Ardennes,  Pháp), xuất thân là đại úy Thủy quân lục chiến, được bổ nhiệm làm Thanh tra Bản...
Tam quan của Đền Quán Thánh xây dựng từ cuối thế kỷ XIX
Đền Quán Thánh (Pagode de Grand Boudha) Cái tên nay quen dùng là tập hợp những giá trị của di tích này tích tụ trong lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Vua Lý Thải Tổ...
Toàn cảnh Đền Quán Thánh xưa
Đền Quán Thánh (Pagode de Grand Boudha) Cái tên nay quen dùng là tập hợp những giá trị của di tích này tích tụ trong lịch sử Thăng Long – Hà Nội. Vua Lý Thải Tổ...