Thư viện ảnh xưa
Hà Nội – Chùa Láng ( nhìn từ tam quan ngoại)
Hà Nội – Chùa Láng ( nhìn từ tam quan ngoại)
Hà Nội – Chùa Láng, trẻ em trong làng chơi ở sân chùa
Hà Nội – Chùa Láng, trẻ em trong làng chơi ở sân chùa
Hà Nội 1923 – Đường sắt ga đầu cầu Dumer, đường vào cây cầu dài 1800m bắt qua sông Hồng
Hà Nội 1923 – Đường sắt ga đầu cầu Dumer, đường vào cây cầu dài 1800m bắt qua sông Hồng – Bưu ảnh Dieulefils HN số 3031A toolTips('.classtoolTips4','Khi quan...
Cổng Chùa Láng (Pagode des Dames)
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) Cổng chùa – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) Toà Bát Giác và bên trong chùa
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) Toà Bát Giác và bên trong chùa – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) Bưu ảnh tô màu
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) Bưu ảnh tô màu Dieulefils HN số 10
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) Tam quan ngoại và vườn cây phía trước chùa
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) Tam quan ngoại và vườn cây phía trước chùa – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) sân trong chùa
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) sân trong chùa – Bưu ảnh Passignat số 10 – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) – Tam quan ngoại
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) – Tam quan ngoại – ST: Flickr Mạnh Hải
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) cổng tam quan
Hà Nội – Chùa Láng (Pagode des Dames) cổng tam quan