Thư viện ảnh xưa
Bắc Ninh – Đường sắt ga Bắc Ninh
Bắc Ninh – Đường sắt ga Bắc Ninh – Bưu ảnh Passignat số 104
Cầu Hàm Rồng nhìn trong lòng cầu với đường ray xe lửa và các phương tiện đường bộ qua lại
Thanh Hoá – Cầu Hàm Rồng nhìn trong lòng cầu với đường ray xe lửa và các phương tiện đường bộ qua lại
Cầu đường sắt Hàm Rồng – Cảnh quan cầu bắc qua 2 bờ Nam Bắc Sông Mã
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng – Cảnh quan cầu bắc qua 2 bờ Nam Bắc Sông Mã (chưa rõ gốc ảnh)
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng – Bưu ảnh Dieulefils HN số 920, nhật ấn 22-7-1909
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng nhìn từ Tây sang Đông dọc Sông Mã
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng nhìn từ Tây sang Đông dọc Sông Mã (chưa rõ gốc ảnh)
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng (nhìn trực diện)
Thanh Hoá – Cầu đường sắt Hàm Rồng (nhìn trực diện) – Bưu ảnh Dieulefils HN số 920A
Thanh Hoà – Cầu đường sắt Hàm Rồng nhìn từ bờ Bắc Sông Mã
Thanh Hoà – Cầu đường sắt Hàm Rồng nhìn từ bờ Bắc Sông Mã – Bưu ảnh Dieulefils HN số 920
Thanh Hoá – Cầu Hàm Rồng
Thanh Hoá – Cầu Hàm Rồng (chưa rõ gốc ảnh)
Nhà ga thành phố Hải Phòng
Hải Phòng – Nhà ga thành phố, Bưu ảnh Collection Société bordelaise indochinoise số 52 Collectin Olivier Galand
Hải Dương – Trại lính khố xanh ở Phủ Ninh Giang
Hải Dương – Trại lính khố xanh ở Phủ Ninh Giang – Bưu ảnh Union Commerciale de l’Indochine số 265