Thư viện ảnh xưa
P.Reynaud lêu tàu Duguay Trouin rời Sài Gòn, kết thúc chuyến thăm Đông Dương
Sài Gòn – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931 – P.Reynaud lêu tàu Duguay Trouin rời Sài Gòn, kết thúc chuyến thăm.
Sài Gòn – Tàu hàng Albert Sarraut 6000 tấn đang được đóng tại xưởng đóng tàu Ba Son năm 1921
Sài Gòn – Tàu hàng Albert Sarraut 6000 tấn đang được đóng tại xưởng đóng tàu Ba Son năm 1921
Sài Gòn – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931, bà P.Reynaud cùng đi với đoàn
Sài Gòn – Chuyến thăm Đông Dương của Bộ trưởng thuộc địa P.Reynaud 10,11-1931, bà P.Reynaud cùng đi với đoàn
Sài Gòn – Tàu chở hàng Albert Sarraut đang được đóng tại xưởng Ba Son
Sài Gòn – Tàu chở hàng Albert Sarraut đang được đóng tại xưởng Ba Son
Sài Gòn – Tàu Albert Sarraut đang được đóng tại xưởng đóng tàu Ba Son, trong lòng con tàu đang thi công
Sài Gòn – Tàu Albert Sarraut đang được đóng tại xưởng đóng tàu Ba Son, trong lòng con tàu đang thi công – ST: Flirckr Mạnh Hải
Sài Gòn – Tàu chở hàng (cargo) 6000T, Albert Sarraut đang trượt đà trong lễ hạ thuỷ tại Xưởng đóng tàu Ba Son ngày 6-4-1921
Sài Gòn – Tàu chở hàng (cargo) 6000T, Albert Sarraut đang trượt đà trong lễ hạ thuỷ tại Xưởng đóng tàu Ba Son ngày 6-4-1921
Sài Gòn – Tàu Albert Sarraut sau lễ hạ thuỷ bỏ neo tại Xưởng Ba Son trên Sông Sài Gòn
Sài Gòn – Tàu Albert Sarraut sau lễ hạ thuỷ bỏ neo tại Xưởng Ba Son trên Sông Sài Gòn – ST: Flickr Mạnh Hải
Sài Gòn – Quang cảnh Cảng Sài Gòn, Nhà Rồng và bến đậu của hãng Messagerie Mrritimes
Sài Gòn – Quang cảnh Cảng Sài Gòn, Nhà Rồng và bến đậu của hãng Messagerie Mrritimes – Bưu ảnh không rõ nơi xuất bản số 98
Sài Gòn 1902 – Voi trong Vườn Bách Thảo Sài Gòn
Sài Gòn 1902 – Voi trong Vườn Bách Thảo Sài Gòn
Sài Gòn – Lễ hạ thuỷ tàu chở hàng (cargo) Albert Sarraut tại xưởng đóng tàu Ba Son ngày 6-4-1921
Sài Gòn – Lễ hạ thuỷ tàu chở hàng (cargo) Albert Sarraut tại xưởng đóng tàu Ba Son ngày 6-4-1921